A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Kollégium meghívásos pályázatot hirdet  

 • a levéltári anyag (oklevelek, térképek, tervek, vármegyei jegyzőkönyvek) digitalizálására, az ehhez kapcsolódó módszertani tanulmány elkészítésére,
 • az eddig elkészült levéltári adatbázisok összefoglaló elemzésére .  

Altéma kódszáma: 2222  

1. A kataszteri térképek digitalizálására, elektronikus formában hozzáférhetővé tételére  

a) a Magyar Országos Levéltár számára

 • A tömeges térképdigitalizálás technológiájának módszertani tanulmányban rögzítésére, az elkészült tanulmány elektronikusan hozzáférhetővé tételére;
 • A MOL gyűjteményében található kataszteri térképekből legalább 25 000 térképlap digitalizálására (I. ütem)

A megpályázható legmagasabb összeg : 18 800 000 Ft  

b) a Nógrád Megyei Levéltár számára

 • a levéltár kataszteri térképei teljes állományának digitalizálására
   

A megpályázható legmagasabb összeg: 1 200 000 Ft .  

c) a Tolna Megyei Levéltár számára

 • a levéltár kataszteri térképeiből 10 község szelvényeinek digitalizálására  

A megpályázható legmagasabb összeg: 300 000 Ft.  

Pályázni lehet:

 • módszertani tanulmány elkészítésére (szerzői honorárium és járulékai);
 • a térképeken szereplő településnevek és a korabeli hivatalos településnevek mai azonosítását elősegítő konkordanciajegyzék készítésére (megbízási díj és járulékai);
 • előkészítési munkákra (megbízási díj és járulékai);
 • digitalizálásra (képfeldolgozás, képszerkesztés, mozaikolás).  

2. A Diplomatikai Levéltár digitalizálására, elektronikus formában hozzáférhetővé tételére  

a Magyar Országos Levéltár számára  

 • A tömeges oklevéldigitalizálás technológiájának módszertani tanulmányban rögzítésére, annak elektronikusan hozzáférhetővé tételére;
 • A levéltár gyűjteményében található oklevelekből legalább 15 000 oklevél digitalizálására (I. ütem), a meglévő adatbázisba illesztésére.  

A megpályázható legmagasabb összeg: 20 000 000 Ft .  

Pályázni lehet:

 • módszertani tanulmány elkészítésére (szerzői honorárium ás járulékai);
 • előkészítési munkákra (megbízási díj és járulékai);
 • digitalizálás, kapcsolódó adatbázishoz illesztés, képfeldolgozás, képszerkesztés.  

3. Pest szabad királyi város Szépítő Bizottmánya tervanyagának és Ybl Miklós terveinek digitalizálására

Budapest Főváros Levéltára számára  

 • Pest szabad királyi város Szépítő Bizottmányának a BFL őrizetében lévő mintegy 12 000 tételt magába foglaló tervanyagának,
 • az országosan is kiemelkedő építész-tervező Ybl Miklós BFL-ben, MOL-ban, valamint az egyéb közgyűjteményekben lévő terveinek (kb. 8000 tétel) állományvédelmi célú digitalizálása.

A megpályázható legmagasabb összeg: 12 500 000 Ft .  

Pályázni lehet:

 • előkészítési munkákra (megbízási díj és járulékai);
 • digitalizálásra, képfeldolgozásra, képszerkesztésre.  

4. A regeszta formájában közzétett és mára már elektronikusan is feldolgozott feudális kori jegyzőkönyvek korabeli köteteinek képi digitalizálása

az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa számára

 • a 13 vármegye eddig megjelent és elektronikusan is rögzített 36 regesztakötetéhez az eredeti kb. 16 000 jegyzőkönyvi oldal képi digitalizálására.  

A megpályázható legmagasabb összeg : 4 000 000 Ft  

Pályázni lehet:

 • előkészítési munkákra (megbízási díj és járulékai);
 • digitalizálás, kapcsolódó adatbázishoz illesztés, képfeldolgozás, képszerkesztés.  

A pályázatok feltételei:

 • A gyűjtemény archiválására szolgáló biztonsági felvételek legalább 300 dpi felbontásban, legalább 256 színben, tömörítetlen TIF-formátumban, a gyűjtemény használatára szolgáló felvételek jó minőségű, a térképek, tervek, oklevelek, jegyzőkönyvi oldalak tömörítésére és gyors betöltésére szolgáló formátumban (pl. ecw, jpg2000) készüljenek.
 • Elszámoláskor le kell adni az elektronikus kiadványt vagy az internetes elérhetőséget (URL), vagy a digitalizált képállomány 1 példányát.    

5. A közlevéltárakban és a nyilvános magánlevéltárakban őrzött iratanyagokhoz eddig elkészült adatbázisok összefoglaló elemzésére

Budapest Főváros Levéltára számára

Altéma kódszáma: 2212  

A megpályázható legmagasabb összeg: 2 800 000 Ft .

 • az egyes levéltártípusok számítástechnikában is jártas levéltárosainak bevonásával a már meglévő magyarországi levéltári adatbázisok felmérésére, a felmért adatbázisok nemzetközi szabványokkal való összevetésére, az adatbázisok továbbfejlesztési lehetőségeinek meghatározására;
 • olyan ajánlás kidolgozására, amely iratképzőkig, irattípusokig lemenő tipizált adatbázisokra tesz javaslatot.  

Pályázni lehet:

 • tanulmány (ajánlástervezet) elkészítésére (honorárium és járulékai vagy számlás kifizetés)  

Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, a költségvetésben, illetve az elszámolásban csak a nettó árat tüntetheti fel azoknál a tételeknél, amelyek áfája visszaigényelhető. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázatok
2006. november 15-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Levéltári Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!