A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUMPÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium pályázatot hirdet 2006. II. félévére, a magyar történelem levéltári kutatására, és azeredmények közzétételére.

A Szakmai Kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:

 • A pályázott témaválasztás indoklása, új információ tartalma.
 • A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatás bővítését.
 • Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága.

1. Levéltári  segédletek közzétételére                     

Altéma kódszáma: 2233

Levéltári segédletek számítógépre vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

Nyomdai és elektronikus előkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre:

 • szöveg-, és képbevitelre, írásra, szkennelésre,
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,

Nyomdaköltségre az alábbi jogcímekre: levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás.

Elszámoláshoz nyomtatott forma esetén a kész kiadványt, elektronikus forma esetén a CD-t kell beadni. Az elektronikus hozzáférhetőséget minden esetben meg kell adni.

2. Forráskiadványok előkészítésére                              

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre)

CD-n történõ megjelentetés esetén

 • szerzõi honoráriumra és járulékaira (illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre.

A kollégium kiemelten támogatja az alábbi témákra benyújtott pályázatokat:

 • a feudális kori közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyvek regesztázása és kiadásra történő előkészítése,
 • az 1945–90. között működött vezetőtestületek dokumentumainak regesztázása és kiadásra történő előkészítése.

Elszámoláshoz a lektorált kéziratot le kell adni a lektori véleménnyel együtt.

3.  Forráskiadványok közzétételére                                         

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő közzétételére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre:

 • szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén:

 • szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • futtató program megvételére
 • gyártási és csomagolási költségre: levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás.

Támogatást igényelni nyomdaköltségre, CD-sokszorosításra csak a kézirat, illetve masterlemez beadásával lehet. A pályázathoz nyomdai, illetve nyomtatási árajánlatot mellékelni kell.

A kollégium kiemelten támogatja az alábbi témákra benyújtott pályázatokat:

 • feudális kori közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyvek közzétételére,
 • az 1945–90 között működő vezető testületek dokumentumainak közzétételére.

Elszámoláshoz a kész kiadványt, illetve CD-t mellékelni kell.

4. Évkönyvek, gyűjteményes kötetek megjelentetésére        

Altéma kódszáma: 2212

Évkönyvek, évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, valamint idegen nyelven megjelenő reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).

A pályázathoz mellékelni kell:

 • lektorált kéziratot (lektori véleménnyel),
 • tartalomjegyzéket,
 • nyomdai árajánlatot. 

 A támogatás összege max.600.000 Ft.

Elszámoláshoz a kész kiadványt, illetve CD-t mellékelni kell.

A pályázatok
2006. szeptember 11-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Levéltári Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!