A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Általános tudnivalók

LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet 2006. I. félévére, a magyar történelem levéltári kutatására, és az

eredmények közzétételére, rendezvényekre és iratvásárlásra az alábbi témákban:  

1 . Levéltári segédletek készítésére                                                                      

Altéma kódszáma: 2233  

Levéltári segédletek készítésére, számítógépre vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak, levéltárosok és levéltári szakmai szervezetek.  

Támogatás kérhető:

– szerzői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

– szerkesztői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

            – programozói honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

– nyomdai előkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitelre, írásra, szkennelésre

– kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)

– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)

– korrektúrára

nyomdaköltségre az alábbi jogcímekre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)  

2 .Forráskiadványok előkészítésére                                                          

Altéma kódszáma :2231  

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és magánszemélyek.

Támogatás kérhető:

–        szerzői honoráriumra és járulékaira vagy számlás kifizetésre,

–        fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

–        szerkesztői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

–        szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés);

–        képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)

A kollégium kiemelten támogatja az alábbi témákra benyújtott pályázatokat:

–          a feudális kori közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyvek regesztázása és kiadásra történő előkészítése

–          az 1945 – 90 között működött vezető testületek dokumentumainak regesztázása és kiadásra történő előkészítése  

3. Forráskiadványok közzétételére                                                           

Altéma kódszáma: 2231  

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő közzétételére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.  

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén:

–        nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

– kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)

– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)

– korrektúrára

–        nyomdaköltségre – (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás,  

csomagolás )

CD-n történő megjelentetés esetén:

–        korrektúrára

–        gyártási és csomagolási költségre [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy

CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás].

Támogatást igényelni csak a kézirat, illetve masterlemez beadásával lehet. A pályázathoz nyomdai, illetve nyomtatási árajánlatot mellékelni kell.  

A Kollégium kiemelten támogatja az alábbi témákra benyújtott pályázatokat:

–          a feudális kori közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyvek közzététele

–          az 1945 – 90 között működött vezető testületek dokumentumainak közzététele

–          az 1956-os forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos források közzététele

4. Határon túli magyar vonatkozású levéltári források és segédletek kiadásának előkészítésére és megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2231  

Határon túli gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású levéltári források kiadásának előkészítésére és közzétételére pályázhatnak határon túli tudományos kutatók és szervezetek.  

Támogatás kérhető:

–          szerzői honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,

–          fordítói, lektorálási honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,

–          szerkesztői honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,

–          közlési díjra;

–          nyomdai előkészítési munkákra :

· szöveg- és   képbevitelre (írás, szkennelés),

· kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),

· korrektúrára,

· képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),

–          nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás).

Támogatást igényelni nyomdaköltségre csak   a   kézirat beadásával lehet. CD-n történő megjelentetés esetén a pályázathoz mellékelni kell a masterlemezt. Nyomdai előkészítésnél a pályázónak az elszámoláshoz kell mellékelnie az elkészült kéziratot vagy a masterlemezt.  

5. Magyarországi, vagy magyar vonatkozású közgyűjteményben őrzött levéltári forrásokból egységes szerkezetű adatbázisok készítése és közzététele

Altéma kódszáma: 2222  

Az egységes szerkezetű adatbázisok készítésére és közzétételére magyarországi levéltárak pályázhatnak.

A Kollégium kiemelten támogatja az országosan egységes szerkezetű (az MLE honlapján meghatározott forma szerinti) levéltári áttekintő raktári jegyzékek adatbázisba történő szerkesztését és interneten való közzétételét  

Támogatás kérhető:

–          szerzői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,

–          programozói honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,

–          szövegbevitelre,

–          korrektúrára  

6. Levéltári rendezvények               

Altéma kódszáma :2207  

Nemzetközi, országos, regionális, határon túli szakmai konferenciák, tapasztalatcserék, továbbképzések előkészítésére és lebonyolítására, illetve szakmai rendezvényeken történő részvételre pályázhatnak magyar levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

–         tiszteletdíjra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre

–         útiköltségre,

–         szállásköltségre,

–         részvételi díj költségére,

–         eszköz- és terembérleti díjra

–         Magyarországon szervezett nemzetközi, vagy országos rendezvények esetén étkezési

költségre  

Ennél az altémánál a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére a pályázónak a pályázathoz tartozó mellékletben bővebben szükséges kifejtenie az alábbi szempontokat. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!  

1.)    Milyen a támogatandó rendezvény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?  

2.)    Milyen a rendezvényre meghívott előadók vagy együttműködők szakmai elismertsége?  

3.)    Milyen a támogatandó rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?  

A kollégium az elbírálásnál nagy hangsúlyt fektet továbbá a pénzügyi megvalósíthatóságra is!  

A pályázathoz csatolni kell az esemény részletes programját, helyének, idejének megjelölésével, a meghívott előadók névsorával együtt.    

7. Évkönyvek, gyűjteményes kötetek megjelentetésére                 

Altéma kódszáma :2212  

Évkönyvek, évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, valamint idegen nyelven megjelenő reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.  

Támogatás kérhető:

–          nyomdaköltségre ( levilágítás , papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés,

csomagolás ).  

A pályázathoz mellékelni kell:

–          lektorált kéziratot,

–          tartalomjegyzéket,

–          nyomdai árajánlatot.  

8. Maradandó értékű magániratok vásárlása                              

Altéma kódszáma :2209  

Közlevéltárak és magánlevéltárak pályázhatnak maradandó értékű magániratok megvásárlására. 

Támogatás kérhető:

–         vásárlásra  

9. Kárpát-medencei magyar vonatkozású levéltári anyag feltárása                                                                                                         

Altéma kódszáma: 2232  

A Kárpát – medencei egyházi gyűjteményekben őrzött fondok rendezésére, feltárására és jegyzékének kiadására, valamint a Kárpát – medence közgyűjteményeiben található magyar vonatkozású iratanyag fondjainak feltárására és jegyzékeinek összeállítására pályázhatnak magyarországi levéltárak, levéltári szakmai szervezetek. 

Támogatás kérhető:

–         szerzői, szerkesztői, lektori, fordítói tiszteletdíjra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

–         utazási költségre;

–         szállásköltségre;

–         másolás költségére  

Az elszámoláshoz a pályázónak mellékelnie kell az elkészült kéziratot vagy a masterlemezt.  

A pályázatok
2006. március 13-ig beérkezően
n
yújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf .. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!  

Levéltári Szakmai Kollégium