Leltári – 2005.


“A LEV&Eacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-levltri-szakmai-kollgium-plyzati-felhvsa-2/ “2005. SZEPTEMBER 20. “
“A LEV&Eacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA “ https://nka.hu/a-levltri-szakmai-kollgium-plyzati-felhvsa-3/ “2005. &Aacute PRILIS 11. “
” A LEV&Eacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA
az 1995. &eacute rv&eacute ny 34/A &sect -a (1) bekezd&eacute s&eacute ben foglaltak t&aacute mogat&aacute s&aacute ra
“2005. M&Aacute RCIUS 10. “