Leltári – 2006.


“A LEV&Eacute RI KOLL&Eacute GIUM MEGH&Iacute V&Aacute SOS P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-levltri-kollgium-meghvsos-plyzati-felhvsa/ “2006. NOVEMBER 15. “
“A LEV&Eacute RI KOLL&Eacute GIUM FOLY&Oacute IRAT-P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-levltri-kollgium-folyirat-plyzati-felhvsa/ “2006. NOVEMBER 10. “
“A LEV&Eacute RI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-levltri-kollgium-plyzati-felhvsa/ “2006. SZEPTEMBER 11. “
“A LEV&Eacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM (1995. T&Ouml RV.) P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-levltri-szakmai-kollgium-1995-trv-plyzati-felhvsa/ “2006. AUGUSZTUS 28. “
“A LEV&Eacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-levltri-szakmai-kollgium-plyzati-felhvsa/ “2006. M&Aacute RCIUS 13. “
“A LEV&Eacute RI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA AZ 1995. &Eacute VI LXVI. TV. 34/A &sect -A (1) BEK.-BEN FOGLALTAK T&Aacute MOGAT&Aacute S&Aacute RA “ https://nka.hu/a-levltri-szakmai-kollgium-plyzati-felhvsa-az-1995-vi-lxvi-tv-34-a-a-1-bek-ben-foglaltak-tmogatsra/ “2006. M&Aacute RCIUS 13. “