A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A Mozgókép Kollégium pályázatot hirdet 2007

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján, az e törvényben meghatározott közvetlen és közvetett támogatásban csak a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett személyek és szervezetek részesülhetnek, amennyiben megfelelnek e törvény rendelkezéseinek. A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülő filmalkotások előállítására , terjesztésére és archiválására, valamint a magyarországi filmterjesztésre terjed ki. Döntés előtt a kollégium ellenőrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban /14. § (3)/:

 • akit a Nemzeti Filmiroda nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,
 • akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,
 • aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,
 • aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
 • az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői , vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással, a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,
 • az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,
 • aki ellen csőd- , felszámolási- vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának azon szervezetek, illetve intézmények esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve egyéb közgyûjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgókép szakmai tárgyú közgyűjteményeket .

A Mozgókép Kollégium pályázatot hirdet 2007. I. félévben az alábbi témákra:  

1. Filmes rendezvényekre

Altéma kódszáma: 1008  

Támogatásban részesülhetnek a 2007. január 1.–2007. szeptember 30-ig lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek népszerusítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői . A pályázathoz csatolni kell a – pályázó nevére szóló – Nemzeti Filmiroda által kiadott regisztrációs igazolás másolatát.  

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a többéves hagyományokkal bíró rendezvények,
 • a település /város, kistérség/ életében jelentős művészeti rendezvénysorozat filmes rendezvényei,
 • a kortárs hazai filmművészet alkotásait bemutató rendezvények,
 • a nemzeti filmhetek,
 • az ismeretterjesztő- és dokumentumfilm-sorozatok,
 • azok a pályázók, akik jelentős külső vagy saját forrást tudnak biztosítani,
 • a nagyszámú, jelentős filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló, megalapozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.

Pályázni lehet:

 • tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
 • terembérletre,
 • film- és technikai eszközbérlésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • szállítási költségre,
 • nyomdaköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.
 • Annak a pályázónak, aki 2006-ban az NKA-tól rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevők számára és a sajtóvisszhangjára. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető .

2. Filmes nagyrendezvényekre

Altéma kódszáma: 1007  

Támogatásban részesülhetnek a 2007. január 1.– 2007. december 31-ig lebonyolításra kerülő nagyrendezvények, a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői . Pályázni csak olyan rendezvénnyel lehet, melynek összköltségvetése minimum 10 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell a – pályázó nevére szóló – Nemzeti Filmiroda által kiadott regisztrációs igazolás másolatát.  

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

a többéves hagyományokkal bíró rendezvények,

a kortárs hazai filmművészet alkotásait bemutató rendezvények,

azok a pályázók, akik jelentős külső vagy saját forrást tudnak biztosítani,

a nagyszámú, jelentős filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló, megalapozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.  

Pályázni lehet:

 • tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
 • terembérletre,
 • film- és technikai eszközbérlésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • szállítási költségre,
 • nyomdaköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.

Annak a pályázónak, aki 2006-ban az NKA-tól rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevők számára és a sajtóvisszhangjára. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető .

3. Vidéki mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

Altéma kódszáma: 1033

A pályázaton azok a moziként regisztrált Filmszínházak vehetnek részt, melyek minden héten rendszeresen art műsort is vetítenek. Pályázat nyújtható be a 2007. január 1.– 2007 december 31. közötti időszakban megjelent, illetve megjelenő tájékoztató kiadványokra, helyi reklámra, melyek célja a mozik és a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése, környezetük sajátosságait figyelembe véve.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a regisztrált art mozik által benyújtott pályázatok,
 • azon eszközökre (plakát, műsorfüzet stb.) benyújtott pályázatok, melyeknél az elért célközönség nagy létszámú,
 • előny az alkalmazott eszközök hatékonysága (az egy nézőre vetített fajlagos költségek nagysága),
 • új, innovatív eszközök alkalmazását tervező pályázatok.  

Pályázni lehet:

 • nyomdaköltségre,
 • reklámköltségre.

A pályázathoz csatolni kell a – pályázó nevére szóló – Nemzeti Filmiroda által kiadott regisztrációs igazolás másolatát.

Annak a pályázónak, aki 2006-ban az NKA-tól közönségkapcsolatok kiépítésére már támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott cél megvalósításáról szóló szakmai beszámolót.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázati adatlap várhatóan 2007. január 8. után lesz letölthető az NKA honlapjáról: www.nka.hu

A pályázatok
2007. január 24-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(
H – 1388 Budapest, Pf. 82) . A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek .

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Mozgókép Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!