A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

1. A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Filmarchívum részére az archívum filmanyagának digitális feldolgozására.
 
Altéma kódszáma: 1022  

A kollégium meghívja a MNF-et az alábbi magyar filmek digitalizálására. A pályázathoz csatolni kell a felújítandó magyar filmek tételenkénti költségvetését.

Filmcím

évszám

rendező

     
Nagyjátékfilmek    
Pesti mese 1937 Gaál Béla
Háromszázezer pengő az utcán 1937 Balogh Béla
Varieté csillagai 1938 Baky József
Hazajáró lélek 1940 Zilahy Lajos
Cserebere 1940 Cserépy László
Zárt tárgyalás 1940 Radványi Géza
Egy tál lencse 1941 Farkas Zoltán
Kerek Ferkó 1943 Martonffy Emil
Tilos a szerelem 1943 Kalmár László
Makkhetes 1944 Bánky Viktor
A nagyrozsdási eset 1957 Kalmár László
Butaságom története 1965 Keleti Márton
Utazás a koponyám körül 1971 Révész György
A Pendragon legenda 1974 Révész György
Az ötödik pecsét 1976 Fábri Zoltán
Az égigérő fű 1979 Palásthy György
Pogány Madonna 1980 Mészáros Gyula
Vámmentes házasság 1980 Zsombolyai János
Cha-cha-cha 1981 Kovácsi János
István a király 1983 Koltay Gábor
Uramisten 1983 Gárdos Péter
A bűvös vadász 1994 Enyedi Ildikó
A részleg 1994 Gothár Péter
     
Rövid- és dokumentumfilmek    
Egyedül 1963 Sára Sándor
Kilencedik emelet 1977 Gyarmathy Lívia
Háromkirályok 1980 Szomjas György
Animációs filmek    
A kiskakas gyémánt félkrajcárja 1951 Macskássy Gyula
Erdei sportverseny 1952 Macskássy Gyula
Két bors ökröcske 1954 Macskássy Gyula
Az egér és az oroszlán 1957 Macskássy Gyula
A telhetetlen méhecske 1958 Macskássy Gyula
Az okos lány 1955 Macskássy Gyula
Uhuka, a kis bagoly 1969 Macskássy Gyula
Ceruza és radír 1960 Macskássy-Várnai
Párbaj 1960 Macskássy-Várnai
A számok története 1962 Macskássy-Várnai
Romantikus történet 1964 Macskássy-Várnai
Ez nálunk lehetetlen 1965 Macskássy-Várnai
Tíz deka halhatatlanság 1966 Macskássy-Várnai
Kis ember, nagy város/Urbanizáció 1967 Macskássy-Várnai
Öreg és fiatal 1969 Macskássy-Várnai
A jóemer 1970 Macskássy-Várnai
Segítség 1970 Macskássy-Várnai
Az öngyilkos 1970 Macskássy-Várnai
A rács 1970 Macskássy-Várnai
Kíváncsiság 1970 Macskássy-Várnai
Siker 1970 Macskássy-Várnai
Fegyver 1971 Macskássy-Várnai
Szobor 1971 Macskássy-Várnai
Az öreg 1971 Macskássy-Várnai
Lúdas Matyi 1976 Dargay Attila
Vuk 1981 Dargay Attila
Ne hagyd magad emberke 1959 Dargay Attila
Variációk egy sárkányra 1967 Dargay Attila
Rendhagyó történetek 1971 Dargay Attila
Hajrá mozdony 1972 Dargay Attila
Három nyúl 1972 Dargay Attila
Ámor op. 1 1972 Dargay Attila
Pázmán lovag 1973 Dargay Attila
Szenvedély 1961 Nepp József
Kívánj akármit – Öcsi és a varázsló 1962 Nepp József
Holnaptól kezdve 1963 Nepp József
Mese a bogárról 1963 Nepp József
Öt perc gyilkosság 1966 Nepp József
Ne ingereld az egeret 1967 Nepp József
A yeti dala 1970 Nepp József
Megalkuvó macskák 1979 Nepp József
Hófehér 1983 Nepp József
Szilveszteri legenda 1965 Jankovics Marcell
Tendenciák 1968 Jankovics Marcell
Hídavatás 1969 Jankovics Marcell
Air India 1970 Jankovics Marcell
Mélyvíz 1970 Jankovics Marcell
Az élet vize 1971 Jankovics Marcell
Mással beszélnek 1971 Jankovics Marcell
Add tovább 1973 Jankovics Marcell
Sisyphus 1974 Jankovics Marcell
Küzdők 1977 Jankovics Marcell
Prometheus 1992 Jankovics Marcell
     
Filmhíradók, különkiadások   méterhossz
MFI 1-307 1924–1929 39316
Úttörő híradó 1-8 1949–1952 2670
Tematikus híradó-különkiadások 1939–1960 3000

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem ír elő saját forrást és nevezési díjat. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rezsiköltség: nem számolható el.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió Ft.

A szakmai beszámolóhoz csatolni kell : az elkészült filmeket tartalmazó DVD-ket  2 példányban.

TÁJÉKOZTATÁS

1. Tájékoztatjuk Pályázónkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

  • A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
  • Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
  • A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesül, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázónk figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

  • 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
  • 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programja költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
  • 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
  • 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. október 15-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A  Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Mozgókép Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 29.

Frissítve: