A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Pályázati felhívás

Pályázatot kiíró kollégium neve: Mozgókép Szakmai Kollégium                     

1. Meghívásos pályázat a „Reneszánsz Év – 2008” keretében a Reneszánsz c. televíziós filmsorozat forgatókönyveinek megírására.

Altéma kódszáma: 1002

A pályázat megvalósításának ideje:  2008. október 1.

A meghívott pályázók:

Bogdán Árpád,
Enyedi Ildikó,
Gothár Péter,
Janisch Attila,
Jeles András,
Kocsis Ágnes,
Makk Károly,
Mundruczó Kornél,
Pálfi György,
Szász János. 

Rendelkezésre álló keret összeg: 12 millió Ft.

Felhasználási jogcím: alkotói támogatás.

Kötelező önrészt, valamint nevezési díjat a kollégium nem ír elő.

Pályázat kötelező tartalmi elemei:

  • szinopszis (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a szinopszis írója és a mű címe),
  • szerzői jogok igazolása (adaptáció esetén).

Elbírálás szempontjai: a pályázati cél teljesítése és művészi és szakmai színvonala.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma: a kész forgatókönyv (5 példányban).
 
Elszámolható rezsi mértéke: a kollégium döntése értelmében rezsiköltség nem számolható el.

Az egyes forgatókönyveknek megítélt támogatás első 50%-ának átutalása az aláírt szerződésben foglalt időpontban történik, a további összeg utalásának feltétele a kidolgozott forgatókönyv határidőre (legkésőbb 2008. október 1-jéig) történő benyújtása és megfelelő színvonala. A forgatókönyvek szakmai véleményezése és elbírálása 2008. október 25-ig.

2. Meghívásos pályázat a „Reneszánsz Év – 2008” keretében a Reneszánsz c. televíziós filmsorozat egyes filmjeinek fejlesztésére, gyártási előkészítésére.

Altéma kódszáma: 1061

A pályázat megvalósításának ideje: 2008. november 3.

A meghívott pályázó:  T.T.  Filmműhely Filmgyártó Kft.
                                               Budapest, Róna utca 174.

Rendelkezésre álló keret összeg: 8 millió Ft

Felhasználási jogcímek:

  • szakértői díjak,
  • díszlet- és jelmeztervezés,
  • utazás- és szállásköltség,
  • casting.

Kötelező önrészt, valamint nevezési díjat a kollégium nem ír elő.

A pályázat kötelező tartalmi elemei: a filmsorozat egyes filmjeinek részletes fejlesztési, gyártási előkészítési tervei (5-5 példányban)

Elbírálás szempontjai: a pályázati cél teljesítése, művészi és szakmai színvonala.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma: a filmek fejlesztésének és gyártási előkészítésének részletes dokumentációja.
 
Elszámolható rezsi mértéke: a kollégium döntése értelmében rezsiköltség nem számolható el.

A megítélt támogatás első 50%-ának átutalása az aláírt szerződésben foglalt időpontban történik, a további összeg utalásának feltétele a filmsorozat tíz forgatókönyvének elfogadása valamint az egyes filmek fejlesztési és gyártási előkészítési dokumentációjának határidőre (legkésőbb 2008. november 3-ig) történő benyújtása és megfelelő színvonala.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. július 31-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról rendelkező 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében, a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinkat arról is, hogy ugyancsak e törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Mozgókép Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

2008. július 17.

Frissítve: