A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2008. I. félévében az alábbi célok megvalósítására vissza nem térítendő támogatás formájában.

A pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Filmes rendezvényekre és nagyrendezvényekre

Altéma kódszáma: 1008

 • Támogatásban részesülhetnek a 2008. január 1.–2008. szeptember 30-ig lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, stb.) szervezői.
 • Részösszegű támogatásban részesülhetnek a 2008. január 1.–2008. december 31-ig lebonyolításra kerülő nagyrendezvények, melyeknek programjai döntően filmhez kapcsolódnak.

A 2009. évre tervezett – nem évenkénti gyakoriságú – nagyrendezvények előkészítésre pályázhatnak hagyományokkal és nemzetközi ismertséggel is rendelkező események, melyek teljes költségvetése meghaladja a 15 millió forintot.

Pályázhatnak: a fenti kritériumoknak megfelelő rendezvények szervezői.

A pályázathoz csatolni kell a – pályázó nevére szóló – Filmiroda Igazgatóság által kiadott regisztrációs igazolás másolatát.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • elsősorban azon pályázók, akik jelentős mértékű saját vagy más külső forrást tudnak biztosítani
 • a többéves hagyományokkal bíró rendezvények, a kortárs hazai filmművészet alkotásait bemutató rendezvények,
 • a nemzeti filmhetek, a nemzetiségi filmhetek
 • a nagyszámú, jelentős filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló, megalapozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.

Pályázni lehet:

 • tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
 • film- és technikai eszközbérlésre
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • szállítási költségre,
 • nyomdaköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.

Annak a pályázónak, aki 2007-ben az NKA-tól rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevők számára és a sajtóvisszhangjára. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.

2. Vidéki mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

Altéma kódszáma: 1033

A pályázaton azok a regisztrált filmszínházak vehetnek részt, melyek minden héten rendszeresen art műsort is vetítenek. Pályázat nyújtható be a 2008. január 1.–2008. december 31. közötti időszakban megjelent, illetve megjelenő tájékoztató kiadványokra, helyi reklámra, melyek célja a mozik és a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése, környezetük sajátosságait figyelembe véve.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • azon eszközökre (plakát, műsorfüzet stb.) benyújtott pályázatok, melyeknél az elért célközönség nagy létszámú,
 • az alkalmazott eszközök hatékonysága (az egy nézőre vetített fajlagos költségek nagysága),
 • új, innovatív eszközök alkalmazását tervező pályázatok.

Pályázni lehet:

 • nyomdaköltségre,
 • reklámköltségre.

3.  Magyar filmek szelektív forgalmazási támogatására

Altéma kódszáma: 1031

A Kollégium a Magyar Mozgókép Közalapítvány normatív támogatását kiegészítve szelektív támogatási felhívással fordul a 2008-ban bemutatásra kerülő – elsősorban a széles közönségérdeklődésre számot tartó – magyar filmek forgalmazási támogatására.

Pályázhatnak:
A filmek forgalmazói részletes forgalmazási terv valamint a film megtekintésére alkalmas DVD változat benyújtásával. A pályázathoz csatolni kell a Magyar Mozgókép Közalapítvány – a normatív támogatásról szóló – döntésének másolatát.

Pályázni lehet:

 • kópiagyártásra (az MMK által támogatott kópiákon felüli számú)

A Kollégium e pályázati témára – együttesen – maximum 30 millió Ft-os keretet biztosít.

4. Alkotói támogatás játékfilm- /tévéfilm-forgatókönyv írására

Altéma kódszáma: 1002  

Pályázni lehet eredeti és adaptációs tervekkel, treatmenttel vagy máshol még nem pályáztatott első változatú forgatókönyvvel.
(Treatment: elbeszélő jelenetsor, jelenetről jelenetre leírt történet, de a jelenetek még nem kidolgozottak, nincsenek párbeszédek. Hossza játékfilm esetén 20-25, tévéfilm esetén 8-15 oldal. Forgatókönyv első változat: végig írt forgatókönyv, melyben még lehetnek vázlatos, jelzésszerű részletek.)
A treatmentet, illetve a forgatókönyv első változatát 5 példányban kell benyújtani, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a pályázó nevét és a mű címét.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szinopszist: max. 2 oldal (5 példányban és digitális formában/ jpg, pdf, doc/, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a forgatókönyvíró/k/ rövid szakmai életrajzát,
 • szerzői jogok igazolását (adaptáció esetén).

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.  

Megpályázható maximális összeg: 1 200 000 Ft.  

A megítélt támogatás 50%-ának utalása az aláírt szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további összeg utalásának feltétele a kidolgozott forgatókönyv határidőre (legkésőbb 2008. augusztus 15-ig) történő benyújtása és megfelelő színvonala.  

5. Alkotói támogatás animációs film képes-forgatókönyvének (story board) és figuraterveinek elkészítésére  

Altéma kódszáma: 1002
 
Pályázni lehet 5-10 perces, önálló animációs filmek, vagy filmsorozatok képes forgatókönyvének és figuraterveinek elkészítésére.
Előnyt élveznek azok az alkotások, melyek magyar irodalmi alapötletre épülnek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szinopszist (5 példányban és digitális formában /jpg, pdf, doc/, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a vázlatos story boardot és a figuraterveket, amiből következtetni lehet a film képi világára (5 példányban és digitális formában /jpg, pdf, doc/, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a forgatókönyv-készítő szakmai önéletrajzát,
 • szerzői jogok igazolását (adaptáció esetén).

A megpályázható maximális összeg: 600 000 Ft  

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása az aláírt szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további kifizetés utalásának feltétele a kidolgozott forgatókönyv határidőre (legkésőbb 2008. augusztus 15-ig) történő benyújtása és szakmailag megfelelő színvonala.

6. Regisztrált art-mozik art-termeinek digitalizálására

Altéma kódszáma: 1005

 A Kollégium pályázatot hirdet e témában regisztrált Art-mozik, art-termeinek digitalizálására.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A Filmiroda Igazgatóság érvényes regisztrációs igazolását,
 • a működtető (fenntartó) nyilatkozatát a mozi jelenlegi és 2011. december 31-ig vállalt folyamatos működtetéséről.

A pályázónak a program megvalósításához 25% önrészt kell vállalnia, amelyről a támogatás összegével együttesen kell elszámolnia.

A megpályázható összeg az -árajánlattal alátámasztott- bekerülési költség 75 %-a, de termenként maximum 2 500 000 Ft.

Pályázni kizárólag:

 • kivetítő (projektor),
 • Media Player vásárlására és beszerelésére lehet.

A Kollégium a döntéshez kikéri a rendszergazda CINEREAL Kft (1027 Bp., Horváth u. 14-24.) szakvéleményét.

A Kollégium a pályázat elbírálása során figyelembe veszi a pályázó art-termének 2007-es forgalmát.

A Kollégium e pályázati témához maximálisan 30 millió Ft keretet biztosít.

7.   A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Pécs Európa Kulturális Fővárosa program keretében a „Hungaroflash Fesztivál” 2008. évi megvalósítására

A pályázatra meghívást kap a Film.hu Kft.

Altéma kódszáma: 1087

Az igényelhető maximális támogatás összege: 6 millió Ft.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a fesztivál programjának szakmai színvonala,
 • a programszerkesztés tartalmi jegyei,
 • a program kulturális és turisztikai jelentősége a 2010. évi Európa-programok előkészítésében.

A Kollégium az alábbi költségjogcímekre történő elszámolást támogatja:

 • tiszteletdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • bérleti díj (terem, helyszín, audiovizuális eszközök),
 • színpadépítési költség,
 • nyomdaköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

A Kollégium fenntartja magának a jogot, hogy az értékelésbe külső szakértőket vonjon be, valamint a tartalmi értékelés alapján a megjelölt maximális támogatási összeget csökkentse.

8. A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Filmarchívum részére az archívum filmanyagának digitális feldolgozására.
 
Altéma kódszáma: 1022  

A kollégium meghívja a MNF-et magyar filmek digitalizálására.
A pályázathoz csatolni kell a felújítandó magyar filmek listáját és tételenkénti költségvetését.  

Az igényelhető maximális támogatás összege: 20 millió Ft.

A pályázat 2008. március 31-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Mozgókép Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!