A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. évre

1. Filmes rendezvényekre

Támogatásban részesülhetnek a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli és regionális jellegű filmes rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői.

A pályázathoz csatolni kell a szervezők által korábban megtartott, az NKA által támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatottságra és a sajtóvisszhangra.

Pályázni tiszteletdíjra, annak járulékára, terem-, technikai eszköz bérlésére, utazási- szállítási költségre, reklám-, és nyomdaköltségre lehet.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.

Altéma kódszáma: 1007

2. Magyar filmek DVD-n történő megjelenésének előkészítésére

A magyar filmkultúra értékes alkotásainak megőrzése, DVD-n történő megjelentetése céljából pályázhatnak azok a kiadók és filmgyártó műhelyek, akik a kiadandó mű (művek) szerzői (terjesztési) jogával rendelkeznek. (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 23. §.)

A pályázónak mellékelnie kell – filmenként – a megjelentetni kívánt film adatait, a rendelkezésére álló szerzői jogi felhasználási szerződés időbeli és földrajzi terjedelmét, azoknak a kiinduló anyagoknak a leírását, melyek rendelkezésére állnak (pld. 35 mm-es eredeti negatív, vagy hibátlan 35 mm-es pozitív kópia, digitalizálással feljavítandó 35 mm-es használt kópia, Beta SP átírás, vagy Digit-Beta felvétel stb.) valamint a felmerülő gyártási költségtervet.

Pályázni kizárólag a rendelkezésre álló kiinduló anyag digitalizálására, a szükséges hangi utómunkákra valamint a DVD master-lemez elkészítésére lehet.( Eszköz vásárlásra  támogatás nem igényelhető.)

A megpályázható támogatási összeg filmenként maximum. 1. 000. 000 Ft.

Altéma kódszáma: 1022

3. Filmek forgalmazási feltételeinek támogatására Magyarországgal szomszédos országokban

Pályázhatnak a Magyarországgal szomszédos országok filmforgalmazói közönségfogadtatásra számot tartó magyar filmek forgalmazási feltételeinek megteremtetéséért.

Pályázati feltétel: a megpályázott film 80 előadáson történő bemutatása.

Pályázni kópiagyártásra,(laborköltség) meglévő kópia vásárlására, reklámköltségre lehet. A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülő film részletes forgalmazási és propagandatervét.

A megpályázott filmet VHS kazettán a pályázathoz mellékelni kell. A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerződésben megjelölt időpontban, 50%-át utólag, az előadások megtartásának igazolása után veheti igénybe.

Altéma kódszáma: 1031

4. Magyar filmek és külföldi art-filmek forgalmazási feltételeinek szelektív támogatására

Pályázhatnak magyarországi forgalmazók kedvező kritikai és közönségfogadtatásra számot tartó magyar filmek és külföldi art-filmek versenyképes forgalmazási feltételeinek megteremtéséért, kiegészítő forgalmazói támogatásért.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik magyar film esetében legalább 4 kópiával, a külföldi art- film esetében 2 kópiával rendelkeznek, biztosítani tudják azok egyidejű forgalmazását, és ezt a forgalmazási tervben jelölik.

Pályázni további kópiagyártásra (laborköltség) és reklámköltségre lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülő film részletes forgalmazási és propagandatervét, amelyben a forgalmazó megjelöli a tervezett kópiaszámot  és a

vállalt fizető nézőszámot (egy év alatt  magyar film esetében minimum 10.000, külföldi art- film esetében minimum 5.000 néző). A megpályázott filmet VHS kazettán a pályázathoz mellékelni kell. A támogatás összege 500 000 – 8 000 000 Ft lehet. A pályázó a megítélt összeg 50 %-át  a szerződésben  megjelölt  időpontban, 50 %-át  utólag, a vállalt nézőszám  igazolása után veheti igénybe.

Altéma kódszáma: 1032

5. Magyar filmek külföldre juttatási feltételeinek javítására

A magyar filmek külföldön történő megismertetéséhez (forgalmazásának vagy bemutatásának elősegítéséhez) szükséges idegen nyelvre feliratozott Beta SP videokazetta elkészítésére pályázhatnak filmprodukciós vállalkozások, filmforgalmazók.

Pályázni videóátírásra, fordításra, feliratozásra, propagandaköltségre lehet.

Altéma kódszáma: 1071

6. Alkotói támogatás klasszikus magyar irodalmi műből animációs film vizuális – grafikai tervének és irodalmi forgatókönyvének elkészítésére

Pályázni olyan klasszikus magyar műből készült treatmenttel lehet, melyből a tervezett animációs film legalább 20-25 perc hosszúságú lesz.

A pályázatot az irodalmi forgatókönyv írója és / vagy a vizuális-grafikai terv készítője nyújthatja be, szakmai életrajzzal, maximum 5 oldalas treatment 6 példányával együtt. Amennyiben a forgatókönyv írója és a vizuális terv készítője nem azonos személy, úgy a két alkotó külön –külön pályázik, de a két pályázatnak – az együvé tartozás miatt – egy csomagban kell érkeznie.

A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy az animációs film (gyártása) várhatóan melyik műhelyben készül el.

A vizuális-grafikai terv és irodalmi forgatókönyv elkészítésének végső időpontja:   2003. VII. 31. amit a pályázati adatlapon befejező időpontként kell feltüntetni.

Megpályázható maximális összeg: 400 000.- Ft.

 A megítélt támogatás 50 %-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott forgatókönyv színvonalának függvénye.

Képes forgatókönyv (gyártás) előkészítésre a fenti pályázaton nyertes, szakmailag legjobbnak ítélt irodalmi forgatókönyvekből és vizuális-grafikai tervekből a Mozgókép Szakmai Kollégium 2003. II. félévben meghívásos pályázat meghirdetését tervezi.

Altéma kódszáma: 1002

7. Alkotói támogatás egész estés, mozi-bemutatásra tervezett játékfilm forgatókönyv írására

Pályázhatnak forgatókönyvírók egy maximum 5 oldalas – szabad szerzői joggal rendelkező – korábban még be nem nyújtott szinopszis és minimum két jelenet vizuális és hangi oldalának gondos kimunkálásával megfogalmazott  treatment 6 példányban történő benyújtásával.

A pályázathoz csatolni kell

  • a forgatókönyvíró szakmai önéletrajzát,
  • a rendező közreműködői szándék nyilatkozatát és szakmai önéletrajzát ( szerzői mű esetén a rendező és forgatókönyvíró azonos ).
  • a producer szándéknyilatkozatát, amely szerint dramaturgiai(műhely jellegű) segítséget nyújtanak a forgatókönyv megvalósításában, fejlesztésében, valamint abban, hogy az elfogadott forgatókönyvből 2 éven belül film készüljön.

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat, rendező csak egy témához adhat közreműködői nyilatkozatot, egy producer viszont maximum 4 alkotói pályázathoz adhat szándéknyilatkozatot.

Megpályázható maximális összeg: 800 000.- Ft (eredeti forgatókönyv esetén )

A megítélt támogatás 50 %-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott forgatókönyv színvonalának függvénye.

Altéma kódszáma: 1002

8. Meghívásos pályázat a Magyar Filmunió részére magyar filmek berlini és cannes-i fesztiválra juttatásának támogatására

A kollégium meghívja a Magyar Filmuniót a magyar filmek berlini és cannesi fesztiválra juttatásának támogatására. Pályázni lehet fesztiválkópiák és kazetták gyártására, a kópiák többnyelvű feliratozására, propagandaanyagokra, kópiák szállítási költségeire.

A pályázathoz mellékelni kell a fesztiválonkénti teljes költségvetést és költségfedezetet.

A pályázható támogatás összege 10 000 000.- Ft

Altéma kódszáma: 1003

9. Meghívásos pályázat a Magyar Filmintézet részére a magyar nemzeti filmkincs megmentésére

A kollégium meghívja a Magyar Filmintézetet a magyar filmek felújítására.

A pályázathoz csatolni kell a felújítandó magyar filmek listáját és tételenkénti költségvetését.

A pályázható támogatás összege: 12 000 000.- Ft.

Altéma kódszáma: 1011

10. Valóságfeltáró, folyamatkövető – 30-55 perc hosszúságú – dokumentumfilmek, népszerű – tudományos (természet és társadalomtudomány tárgykörben) ismeretterjesztő filmek előkészítésére

Pályázhatnak filmgyártók maximum 5 oldalas – szabad szerzői joggal rendelkező – korábban még be nem nyújtott szinopszis (konkrét vizuális elképzelés leírásával), valamint előkészítési terv 6 példányának beküldésével.

Pályázni lehet: szakértői díjra, archív anyag átírásra, jogdíjra,

a terepszemle költségre (utazás, szállás, fotózás),

előforgatás költségre ( kamera bérletre, operatőr, hangmérnök, technikus, tiszteletdíjára és azok járulékára, videó és hang kazetták , fotó- filmnyersanyag vásárlásra, szállításra)

A pályázatot a produkciós vállalkozás (filmgyártó) és a rendező közösen nyújthatja be.

A pályázónak az adatlaphoz csatolt betétlapot is ki kell töltenie.

A megpályázható összeg maximum 1 500 000.- Ft.  

Altéma kódszáma: 1070


A pályázatok 2003. április 10-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.).A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

 Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Mozgókép Szakmai Kollégium