A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

1. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Színház és Filmművészeti Egyetemet a Film és Televízió Tanszékén készülő vizsgafilmek támogatására. Az osztályvezető tanárok javaslatai alapján az egyetem által kijelölt belső bizottság dönti el, hogy a szükséges dokumentációk (szinopszis, forgatókönyv, megvalósítási elképzelés, költségvetés) benyújtásával kik pályázhatnak.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem ír elő saját forrást és nevezési díjat. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rezsiköltség: nem számolható el.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

Elszámolás végső határideje: 2011. december  31.

A tervezett keret összeg: 5 millió Ft

Pályázni az alábbi felhasználási jogcímekre lehet:

 • a forgatócsoport, stáb, színészek, statiszták tiszteletdíja, és annak járulékai,
 • díszletépítés, szcenikai költségek, berendezések/kellékek költségei,
 • hang és világosítás költségei,
 • szállítási költség,
 • utazási költség,
 • műterem- és helyszínbérlet költsége,
 • technikai eszközbérlés,
 • nyersanyag és laborköltség.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma: Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját DVD-n.

2. Meghívásos pályázat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet a Vizuális Kommunikáció Tanszékén készülő diplomafilmek és diplomaprojektek támogatására. A tanszék oktatóiból álló bizottság dönti el, hogy a szükséges dokumentációk (szinopszis, képes forgatókönyv, figuratervek, költségvetés) benyújtásával kik pályázhatnak.

Rezsiköltség: nem számolható el.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

Az elszámolás végső határideje: 2011. december  31.

A tervezett keret összeg: 5 millió Ft

Pályázni az alábbi felhasználási jogcímekre lehet:

 • anyagköltség,
 • számítógép bérleti díj,
 • tiszteletdíj, és annak járulékai (operatőr, hangmérnök, hangtechnikus),
 • hangfelvétel készítés,
 • hangstúdió bérlés,
 • eszközök bérleti díja (lámpák, kamerák, szkennerek, stb.)
 • utómunka költsége.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma: Az elszámoláshoz mellékelni kell a komplett képes forgatókönyvet, látványterveket, projektdokumentációt, és az animációs hallgatók esetében az animatikot, kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját DVD-n.

3. A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Filmarchívum részére az archívum filmanyagának digitális feldolgozására.
 
Altéma kódszáma: 1022  

A kollégium meghívja a MNF-et az alábbi magyar filmek digitalizálására. A pályázathoz csatolni kell a felújítandó magyar filmek tételenkénti költségvetését.

Nagyjátékfilmek

dátum

Rendező

Operatőr

A harangok Rómába mentek 1959 Jancsó Miklós Somló Tamás
Kölyök 1959 Szemes Mihály-Markos Miklós Pásztor István
Jelenidő 1970 Bacsó Péter Zsombolyai János
Ítélet 1970 Kósa Ferenc Sára Sándor
Mérsékelt égöv 1970 Kézdi_Kovács Zsolt Kende János
Holnap lesz fácán 1974 Sára Sándor Sára-Jankura Péter
Hajdúk 1974 Kardos Ferenc Kende János
Szépek és bolondok 1976 Szász Péter Koltai Lajos
Magyarok 1977 Fábri Zoltán Illés György
Rosszemberek 1978 Szomjas György Halász Mihály
Fagyöngyök 1978 Ember Judit Illés János
Szívzűr 1981 Böszörményi Géza Jankura Péter
Te rongyos élet 1983 Bacsó Péter Andor Tamás
A vörös grófnő 1984 Kovács András Bíró Miklós
Orfeusz és Erydiké 1985 Gaál István Sára Sándor
Szörnyek évadja 1986 Jancsó Miklós Kende János
Napló szerelmeimnek 1987 Mészáros Márta Jancsó Nyika
Tiszta Amerika 1987 Gothár Péter Dávid Zoltán
Kicsi, de nagyon erős 1989 Grunwalsky Ferenc Grunwalsky Ferenc
Isten hátrafelé megy 1990 Jancsó Miklós Kende János
Kék Duna kering* 1991 Jancsó Miklós Kende János
Roncsfilm 1992 Szomjas György Grunwalsky Ferenc
Bolse vita 1995 Fekete Ibolya Jancsó Nyika
Szenvedély 1998 Fehér György Gurbán Miklós

Rövid-és dokumentumfilmek

     
Gyöngyvirágtól lombhullásig 1952 Homoki Nagy István Homoki Nagy István
Cimborák – Nádi szélben 1958 Homoki Nagy István Homoki Nagy István
Cimborák – Hegyen-völgyön 1960 Homoki Nagy István Homoki Nagy István
Halhatatlanság 1959 Jancsó Miklós Somló Tamás
Derkovits Gyula 1958 Jancsó Miklós Somló Tamás
Indián történet 1961 Jancsó Miklós Borbély János
Bölcsők (1956) 1957 Kollányi Ágoston Vancsa Lajos
Noé bárkái (1982) 1982 Kollányi Ágoston Vancsa Lajos
Aranymetszés 1963 Takács Gábor Vancsa Lajos

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem ír elő saját forrást és nevezési díjat. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rezsiköltség: nem számolható el.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

Az igényelhető maximális támogatás összege: 10 millió Ft.

A szakmai beszámolóhoz csatolni kell : az elkészült filmeket tartalmazó DVD-ket  2 pld.-ban.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

 • A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
 • Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható
  az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
 • A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,
c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

 • 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az  attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
 • 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. szeptember 20-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a (36 1) 327-4444 telefonszámon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Mozgókép Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2010. augusztus 31.

Frissítve: