A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA / KÖH


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részére

2004. december 31-ig,

bármilyen okból végveszélybe került vagy váratlanul előkerült és veszélyeztetett régészeti lelőhely, műemlék vagy a műemlék szerves részét képező képzőművészeti alkotás megmentésére.

A megpályázható támogatás összege: 10 000 000 Ft.

A pályázónak rendelkeznie kell 10 000 000 Ft önerővel. A támogatás csak az önrész felhasználása után vehető igénybe, amelyet a kollégium felé igazolni kell.

Elszámolási határidő: 2005. január 31.

A pályázónak a támogatás és az önrész együttes összegével kell elszámolnia.

Altéma kódszáma: 2711


A pályázat
2004. május 28-ig beérkezően
nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf.: 82.) A határidőn túl érkező pályázat érvénytelen.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet.Az adatlapot csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázat érvénytelen!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázó figyelmét, hogy 2004-ben a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Ha a pályázónak a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázata és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesül.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium