A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Nyomtatható verzió

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón történő megjelentetésére vissza nem térítendő támogatás formájában.

Altéma kódszáma: 2712

Pályázni lehet a 2008. április 1. és 2009. április 30. közötti időszakban megjelenésre tervezett művekkel.

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.

A pályázati célra rendelkezésre álló keret 20 millió Ft.

Nem nyújtható be pályázat érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények kiadványaira.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:

 • a pályázó bizonyítottan rendelkezik saját erővel,
 • a kiadvány új, jelentős eredményeket, módszereket, fontos példákat mutat be,
 • a kiadványt a szakemberek szélesebb körének és/vagy a tájékozott érdeklődőknek szánják.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az elkészült kéziratot, illetve digitális megjelentetés esetén hagyományos formában készült szinopszist,
 • három nyomda árajánlatát,
 • digitális kiadványok esetén legalább két gyártási árajánlatot,
 • nyilatkozatot a saját erő meglétéről.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • fordítói, lektorálási honorárium,
 • szerkesztői honorárium (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő),
 • szerzői jogdíj,
 • járulékok,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • grafikai munkák,
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).

Digitális megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • fordítói, lektorálási honorárium,
 • szerkesztői honorárium (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő),
 • szerzői jogdíj,
 • járulékok,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés,)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége, WEB lap összeállítása, tárhely biztosítása),
 • borító előállítási és csomagolási költsége (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázat 2007. december 4-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!