A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

Felhívjuk Tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével. Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani, amely elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – teljes kitöltése minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet
a Budapesti Történeti Múzeum,
az Iparművészeti Múzeum és
az Országos Széchényi Könyvtár számára
2008-ban, a Reneszánsz Év keretében megnyíló, kiemelt jelentőségű, országos érdeklődést kiváltó kiállítások, a kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok és múzeumpedagógiai programok megvalósítására

Altéma kódszáma: 2306

A pályázathoz csatolni kell:
A kiállítási program részletes tartalmi bemutatását:

 •  A kiállítás anyagának, témájának aktualitása, társadalmi relevanciája (max. 3000 karakter),
 • Az anyag, helyszín bemutatása (max. 2000 karakter),
 • Látványterv és indoklása (max. 1000 karakter),
 • Közművelődési hasznosítási terv (max. 6000 karakter), benne
  1. A várható közönség köre, létszáma,
  2. A kiállításhoz kapcsolódó kiadványok terve,
  3. A kiállításhoz kapcsolódó szakmai programok,
  4. A kiállításhoz kapcsolódó közönségprogramok,
  5. A rendezvény hatása a helyi közösségre, az országos és nemzetközi turizmusra,
 • A megvalósítás ütem- és költségtervét (az (indokolt részletezettségű költségvetés bevételi tervet is mutasson),
 • Kiadvány esetében 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára – átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • Hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • Elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot.

A  kollégium tagjai kérik, hogy a kéziratokba betekinthessenek. Ezért a pályázóknak a kéziratokat honlapjuk nem nyilvános részén kell elhelyezniük, majd a pályázatban megadniuk az elérési utat. (Ezt a kollégium azért kéri, hogy a pályázóknak ne kelljen az esetenként igen nagy terjedelmű kéziratokat lemásolniuk.)

A kollégium nem kéri a nyomtatott formában vagy digitális adathordozón történő kézirat-beadást!

Megpályázható teljes összeg: 30 millió forint, amelynek forrása az NKA Bizottsága 65/2008. (VIII.12.) sz. határozatában biztosított címzett támogatása.

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a program illeszkedjék a Reneszánsz Év 2008. szellemiségéhez,
 • kapcsolódása a „modern reneszánsz” gondolatköréhez,
 • a program újszerűsége, közönségvonzó minősége.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • installációra,
 • kiállítási tervezésre és kivitelezésre,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • műtárgy biztosítására,
 • pr-, reklám- és marketingköltségre (ennek a munkarésznek a megvalósítására a kiállítás teljes költségvetésének minimum 10, maximum 25%-át kell igényelni, fordítani),

     a kiadványok megjelentetésének munkáira:

 • szerzői és szerkesztői honoráriumra és annak járulékaira
 • fordítási költségekre
 • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrázás,

– nyomdaköltségére (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
– a digitális katalógusnál ezeken túl:

 • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
 • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

A fentiektől eltérő költségeket a pályázónak indokolnia kell!
A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

Az időszaki kiállítás hasznosulásának értékelését [látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei (jegybevétel, kiadványokból származó bevételek), a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció].

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. szeptember 12-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról rendelkező 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében, a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinkat arról is, hogy ugyancsak e törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

2008. szeptember 5.

Frissítve: