A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázni csak a 2008. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

Altéma kódszáma: 2301

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az alábbi, 2008. január 1. és 2008. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos formában szerkesztett folyóiratok megjelentetésére:

 • Magyar Múzeumok (8 millió Ft)
 • Néprajzi Látóhatár (1 millió Ft)

Meghívott pályázók:

 • Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület
 • Györffy István Néprajzi Egyesület

Felhívjuk a meghívott pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • az utolsó megjelent lapszámot,
 • az auditálást vállaló nyilatkozatot,azaz a pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – amennyiben az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának,
 • a pályázati adatlap folyóirat betétlapja 2. oldalán szereplő adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a folyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium,
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • kiadványszerkesztés, tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (nyomdaszámlával igazolt tényleges nyomdaköltség).

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető. 

A pályázat 2008. március 10-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!