A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet

a Magyar Nemzeti Múzeum számára

a Múzeumok Majálisa 2009. című kulturális fesztivál, valamint az Év Múzeuma 2008. pályázat lebonyolítására és díjazására.

Altéma kódszáma: 2308

A pályázathoz csatolni kell :

– a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását:

 • közművelődési hasznosítási terv, (max. 3.000 karakter), benne
  • A várható közönség köre, létszáma,
  • A programhoz kapcsolódó kiadványok terve,
  • A kapcsolódó szakmai programok,
  • A kapcsolódó közönségprogramok,
  • A rendezvény hatása a helyi közösségre,
 • pr-, reklám-, marketingtervet (max. 2000 karakter),
 • a megvalósítás ütem- és költségtervét.

Megpályázható teljes összeg: 13 millió forint.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • bérleti díjra
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • nyomdai előkészítésre,
 • előadások díjára,
 • installációra,
 • csoportos étkeztetésre,
 • a helyezettek díjára,
 • falitáblák elkészíttetésére,
 • oklevelek, tokok készíttetésére,
 • jogdíjra,
 • szállítási költségre.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázó intézménynek a programról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény honlapján közölnie kell, továbbá a 2010. évi Múzeumok Majálisa program megrendezéséig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • Az program hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kapcsolódó egyéb programok felsorolása, fotódokumentáció).
 • A honlap címét, amelyen az ismertető elérhető.

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt és nevezési díjat.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. április 25-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. március 24.

Frissítve: