A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

                                      

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására

Pályázhatnak:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státust a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a portál „Pályáztatás” cím alatt található „Pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök, 
berendezések beszerzésére

Pályázni a beszerzési összeg 70 százalékára lehet, a pályázónak 30%-os önrésszel kell rendelkeznie. Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.

Altéma kódszáma: 2305 

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tároló rendszerek beszerzésére maximum 2 millió Ft összeghatárig,
 • műtárgybarát tároló anyagok beszerzésére maximum 1,5 millió Ft összeghatárig,
 • a műtárgyak környezetét javító párologtató, illetve szárító berendezések beszerzésére kiállítóterekbe és/vagy raktárakba maximum 2 millió Ft összeghatárig.

A kollégium a berendezések, tároló rendszerek beszerelését, szállítását is támogatja.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakmai célok, illetve várható eredmények leírását,
 • nyilatkozatot a 30%-os önrész meglétéről,
 • részletes árajánlatot.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • megkezdett programok,
 • átfogó raktár korszerűsítési tervek,
 • súlyosan veszélyeztetett műtárgyak elhelyezésének megoldása.

2. Gyűjteménygyarapításra, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek  megmentésére

Altéma kódszáma: 2309 

 Pályázni a 2008. október 30-ig megvalósuló programokra lehet.

 A régészeti feltárások költségeit a kollégium nem támogatja, azok a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium hatáskörébe tartoznak.

   A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvásárolni kívánt tárgyak jegyzékét,
 • állapotleírást,
 • fotót (vagy rajzot),
 • a tárgy megvásárlásának szakmai indoklását.

A pályázat  elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • tárgyegyüttesek megvásárlására vonatkozó pályázatok,
 • már meglévő kollekciókat kiegészítő darabok megvásárlására vonatkozó pályázatok.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a kitöltött gyűjteményi tárgyleíró-karton (vagy szekrénykataszter) másolatát, műtárgyfotót.

A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) portálján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

3. Kiemelkedő jelentőségű, 2009. június 30-ig megnyíló, legalább két hónapon keresztül    nyitva tartó kiállítások és/vagy a hozzájuk kapcsolódó hagyományos és/vagy elektronikus formában megjelenő kiadványok  (katalógus, kiállításvezető, módszertani füzet) megvalósítására

Altéma kódszáma: 2306

     A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítás megnyitásának és zárásának időpontját,
 • a kiadvány tervezett megjelenési időpontját,
 • kiállítási tématervet,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást,
 • állandó kiállítás esetén annak lektorált forgatókönyvét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • kiadvány esetében 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára – átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot.

     Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • installációra,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • műtárgy biztosítására,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • a kiadvány nyomdai előkészítési munkáira:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra,
 • nyomdaköltségére (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás).
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)

A pályázat  elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • ha a kiállítás új, vagy kevésbé ismert tudományos, illetve művészeti eredményeket ismertet,
 • ha a kiállításhoz múzeumpedagógiai program is kapcsolódik,
 • ha a pályázó a kiállítása utazó, „dobozos” változatát is elkészíti és mellékeli ennek programtervét is.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • az időszaki  kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció).
 • A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. (Az NKA Igazgatósága az internetes „beszámoló” elkészítéséhez az egységes formulát megadja.) 

4. Múzeumi szakmai periodikák hagyományos és/vagy elektronikus formában történő megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2301

     Pályázati feltételek:

 • a periodika az előző éviekkel azonos címmel és tárgykörrel,
 • 2009. június 30-ig jelenjen meg,
 • évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva,
 • a pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

     A pályázathoz csatolni kell:

 • az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
 • a pályázat témáját részletező szinopszisban a kiadvány tartalomjegyzékét,
 • nyomdai árajánlatot,
 • digitális megjelentetés esetén gyártási árajánlatot,
 • az intézmény könyvcsere-partnereinek listáját,
 • 100 ingyenes példány átengedéséről szóló nyilatkozatot.

     Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • honoráriumra (fordító, lektor, grafikai tervezés) és járulékaira vagy számlás kifizetésére  
 • nyomdai előkészítési munkákra:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)

     A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • az elektronikus tartalom-keresővel és egyéb felhasználóbarát tartalom-szolgáltatással készülő kiadványok,
 • a megjelenés után nyilvánosan elektronikus úton elérhető kiadványok.

     A pályázat csak a 2008. évi periodika-pályázathoz tartozó betétlappal együtt érvényes!

     A periodika szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatás nem igényelhető!

5. Állandó és időszaki kiállítások múzeumpedagógiai programjainak kidolgozására, megvalósítására és a hozzájuk tartozó kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2330

     A megvalósítás időtartama: 2008. március 1.–2009. május 31.

  A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósuló kiállítás rövid leírását,
 • a múzeumpedagógiai programtervet
 • kiadvány esetén annak tervét.

     Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szakmai anyagköltségre,
 • tiszteletdíjra,
 • helyiség- és eszköz bérleti díjra,
 • műtárgy-másolatok készítésére, (tiszteletdíj,  szakmai anyagköltség, szállítás)
 • a kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:
  • szerzői, szerkesztői, műtárgy-fotózási honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére
  • jogdíjakra,
  • nyomdai előkészítési munkákra:
   • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
   • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
   • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
   • korrektúra,
    • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,
    • körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
    • digitális megjelentetés esetén:
     • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségei
     • gyártási költségek (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)

A fentiektől eltérő költségeket a pályázónak indokolnia kell.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a több korosztály, ill. látogatói csoport számára kidolgozott programok,
 • az „élethosszig” tartó tanulást elősegítő programok,
 • azok a pályázók, akik a szervezett diákcsoportok és családok részére ingyen biztosítják múzeumpedagógiai kiadványaikat.

6. 2008. évben megvalósuló muzeológiai szakmai konferenciák és szakági képzések megrendezésére 

Altéma kódszáma: 2304

     A pályázathoz csatolni kell:

 • a konferencia (szakági képzés) programtervét,
 • a megvalósítás technikai adatait (időpont, helyszín, költségterv).

     A támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • előadói tiszteletdíjra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • bérleti díj (helyiség, eszköz),
 • hangosítás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • csoportos étkeztetés.

     A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a muzeológiai szakági szervezetek országos éves rendezvényei,
 • a muzeológiai szakági szervezetek tematikus szakmai napjai. 

A pályázat 2008. január 28-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

TÁJÉKOZTATÁS

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Múzeumi Kollégium a 2008. év ősz folyamán az alábbi témákban szándékozik pályázatot kiírni:

 • Állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, műtárgyvédelmi szempontból rendkívül indokol műtárgymásolás
 • Gyűjteménygyarapítás, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentése II.
 • A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos feldolgozását közreadó publikációk
 • Anyagismereti és műtárgy-meghatározó szakmai programok.          

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!