A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására

Pályázók köre:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében azok fenntartói). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében azok fenntartói). A muzeális intézményi státust a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. 2011. június 30-ig megnyíló kiállításokra az alábbi témákban: 

a)  Állandó kiállítások megvalósítására, a kapcsolódó múzeumpedagógiai programra, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokra.

Altéma kódszáma: 2306

Pályázhatnak:

 • hazai, nem önkormányzati fenntartású muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények .

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett megnyitás időpontját és a tervezett fenntartás időtartamát,
 • lektorált forgatókönyvet, lektori nyilatkozattal együtt,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást,
 • látványterv, kiállítási installáció készítésére vonatkozó árajánlatot,
 • a kiadvány tervezett megjelenési időpontját,
 • a kiadvány szinopszisát és tartalomjegyzékét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • kiadvány esetében 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára – átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • a kiállítás megvalósítására, a hozzá tartozó kiadványok megjelentetésére, valamint a múzeumpedagógiai programok megvalósítására egymástól egyértelműen elhatárolt költségtervet.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Kiállítás megvalósítása esetén:

 • honoráriumra (grafikai és látványtervezés),
 • installáció tervezési és kivitelezési költségeire,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó műtárgyvédelmi eszközökre,

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:

 • nyomdai előkészítésre /szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés), kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra/
 • nyomdaköltségre /levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás/
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgy-másolatok készítésre, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás),
 • pr-költségre

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

b) Több helyszínen, helyszínenként legalább két hónapig nyitva tartó kiállításokra, a kapcsolódó múzeumpedagógiai programra, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokra.

Altéma kódszáma: 2306

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett megnyitás és a zárás időpontját,
 • a kiállítás tématervét,
 • a kiállítási forgatókönyv elérési útját (a pályázóknak az elkészült forgatókönyvet honlapjuk nem nyilvános részén kell elhelyezniük, mivel a kollégium tagjai azokba bele kívánnak tekinteni. Erre azért van szükség, hogy a pályázóknak ne kelljen az esetenként igen nagy terjedelmű forgatókönyvet lemásolniuk)
 • látványterv, kiállítási installáció készítésére vonatkozó árajánlatot,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást,
 • a kiállítás helyszíneit, a fogadó intézmény(ek) szándéknyilatkozatát, amelyben a projekthez történő hozzájárulás módját és mértékét (összegét) is megadják,
 • múzeumpedagógiai vagy közönséghasznosítási programtervet (abban az esetben is be kell csatolni, ha nem pályázik a múzeumpedagógiai program megvalósítására), 
 • a kiadvány tervezett megjelenési időpontját,
 • a kiadvány szinopszisát és tartalomjegyzékét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • kiadvány esetében 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára – átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • a kiállítás megvalósítására, a hozzá tartozó kiadványok megjelentetésére, valamint a múzeumpedagógiai programok megvalósítására egymástól egyértelműen elhatárolt költségtervet.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Kiállítás megvalósítása esetén:

 • honoráriumra (grafikai és látványtervezés),
 • installáció tervezési és kivitelezési költségeire,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó műtárgyvédelmi eszközökre,

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:

 • nyomdai előkészítésre /szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés), kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra/
 • nyomdaköltségre /levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás/
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgy-másolatok készítésre, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás),
 • pr-költségre

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

c) 2005–2010 között kiemelkedő, a pályázó intézményben (tagintézményben) megvalósult tárgygyarapodást, tudományos eredményeket, jelentős restaurálási munkákat bemutató tematikus, legalább hat hónapig nyitva tartó kiállításokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványokra és múzeumpedagógiai programra. 

Altéma kódszáma: 2306

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett megnyitás és a zárás időpontját, helyszínét,
 • a kiállítás tématervét,
 • a bemutatandó tárgyak leltári számmal ellátott jegyzékét,
 • a kiállítási forgatókönyv elérési útját (a pályázóknak az elkészült forgatókönyvet honlapjuk nem nyilvános részén kell elhelyezniük, mivel a kollégium tagjai azokba bele kívánnak tekinteni. Erre azért van szükség, hogy a pályázóknak ne kelljen az esetenként igen nagy terjedelmű forgatókönyvet lemásolniuk)
 • látványterv, kiállítási installáció készítésére vonatkozó árajánlatot,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást,
 • múzeumpedagógiai vagy közönséghasznosítási programtervet (abban az esetben is be kell csatolni, ha nem pályázik a múzeumpedagógiai program megvalósítására), 
 • a kiadvány tervezett megjelenési időpontját,
 • a kiadvány szinopszisát és tartalomjegyzékét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • kiadvány esetében 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára – átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • a kiállítás megvalósítására, a hozzá tartozó kiadványok megjelentetésére, valamint a múzeumpedagógiai programok megvalósítására egymástól egyértelműen elhatárolt költségtervet.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Kiállítás megvalósítása esetén:

 • honoráriumra (grafikai és látványtervezés),
 • installáció tervezési és kivitelezési költségeire,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • reklám- és propaganda költségre,
 • a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó műtárgyvédelmi eszközökre,

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:

 • nyomdai előkészítésre /szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés), kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra/
 • nyomdaköltségre /levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás/
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgy-másolatok készítésre, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás),
 • PR- költségre

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • ha a kiállítás új, vagy kevésbé ismert tudományos, illetve művészeti eredményeket ismertet,
 • ha a kiállítás és ismertető kiadványai több nyelven vagy idegen nyelvű kivonatokkal készülnek,
 • ha a pályázó az időszaki kiállítása vándoroltatható, vagy oktatási intézményekben, művelődési házakban kiállítható változatát is elkészíti, és mellékeli a bemutatások programtervét is.

A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • Az időszaki kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, sajtóvisszhang, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció).
 • A honlap címét, amelyen az ismertető elérhető.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 70 millió forint

2. Múzeumi szakmai periodikák hagyományos és/vagy elektronikus formában történő megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2388

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

Pályázati feltételek:

 • a periodika az előző éviekkel azonos címmel és tárgykörrel,
 • 2011. június 30-ig jelenjen meg,
 • évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva,
 • a pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be,
 • a megjelentetendő periodika tartalomjegyzékét közzé kell tenni a pályázó honlapján.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
 • a pályázat témáját részletező szinopszist és a kiadvány tartalomjegyzékét,
 • nyomdai árajánlatot,
 • digitális megjelentetés esetén gyártási árajánlatot.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • honoráriumra (szerző, fordító, lektor, adatbázis és grafikai tervezés),
 • nyomdai előkészítésre /szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés), kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra/
 • nyomdaköltségre /levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás/
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!  
A periodika szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatás nem igényelhető!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • az elektronikus tartalom-keresővel és egyéb felhasználóbarát tartalom-szolgáltatással készülő kiadványok,
 • a megjelenés után egy éven belül nyilvánosan és ingyenesen elektronikus úton elérhető kiadványok.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • internetes megjelentetés esetén a honlap címét (elérési útját), amelyen a kiadványt közzéteszi.

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió forint.

3. 2010. évben megvalósuló muzeológiai szakági képzések megrendezésére
    
Altéma kódszáma: 2304

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakági képzés programtervét,
 • a megvalósítás technikai adatait (időpont, helyszín, tervezett létszám, költségterv).

A támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • előadói tiszteletdíjra,
 • bérleti díj (helyiség, eszköz),
 • hangosítás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • csoportos étkeztetés (erre a jogcímre az NKA-tól igényelt támogatás max. 10%-a kérhető).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a képzés megvalósult programját,
 • a résztvevői létszámot,
 • a képzéssel elért eredmények felsorolását, és a hatások elemzését.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 8 millió forint

4. Országos gyűjteményi katalógusok megvalósítására

Altéma kódszáma: 2335

Pályázhatnak:

 • hazai muzeális intézmények,
 • határon túli muzeális intézmények.

Pályázni a 2012. augusztus 31-ig megvalósuló szakmai programokkal lehet.

A kollégium célja támogatni az olyan kezdeményezéseket, amelyekben egy-egy tárgytípus, vagy tárgycsoport országos teljességű, vagy több múzeumra kiterjedő feldolgozásait adják közre, digitális adathordozón.  A kiírásra olyan, egy-egy szakterület vezető intézményétől származó pályázatot várunk, amelyben a feldolgozott tárgytípus közgyűjteményekben őrzött egyedeinek/tárgyainak/példányainak leírását az eligazodást és megértést segítő elemző tanulmányokkal együtt adják közre. (Egyes – főként történeti, néprajzi, természetrajzi – tárgycsoportok esetében a kollégium előnyben részesíti a Kárpát-medencei feldolgozásokat.)

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakmai programban részt vevő intézmények listáját (szándéknyilatkozatát benne a saját példányszámmal) és a közlésre szánt műtárgyak közelítő számát,
 • fentiek alapján a program időtervét,
 • a program várható eredményét, publikációs tervét (a tárgyleíró szakemberek és szakmai, illetve ismeretterjesztő tanulmányok szerzőinek nevét, a tanulmányok címét).

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szerzői és szerkesztői jogdíjak,
 • utazási költségek (tömegközlekedés és személygépkocsi egyaránt),
 • szállásköltségek,
 • fotózási, másolási költségek,
 • hordozható hardver-vásárlási költségek (erre az NKA-tól igényelt támogatás max. 10 %-a kérhető)
 • elektronikus adatbázis programozási és grafikai költségei,
 • elektronikus kiadvány gyártási költsége.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a minél több magyarországi múzeumban előforduló műtárgyakat feldolgozó munkaprogramok,
 • a minél nagyobb teljességre (több tárgycsoport, nagyobb időbeni, földrajzi ill. kulturális egység egészen a Kárpát-medencével bezárólag) törekvő feldolgozások,
 • a munka végeredményének közzétételét nyílt elektronikus formában (is) vállaló munkaprogramok,
 • azok az adatbázisok, amelyek indoklása a használhatóságukra, szükségességükre, az irántuk megnyilvánuló igényre vonatkozóan meggyőző,
 • a több szintű hozzáférést megoldó adatbázisok.

A pályázat szakmai beszámolójának – az elkészült adatbázison felül – tartalmaznia kell a szakmai program tartalmi tanulságainak részletes elemzését is.

A Múzeumi Kollégium ezt a pályázati altémát továbbra is mintaprojektnek tekinti, annak megvalósítását fokozottan figyelemmel kíséri, felügyeli és eredményeit elemzi.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 12 millió forint

A kollégium egyik altémában sem ír elő nevezési díjat, illetve kötelező kötelező önrészt.
Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!
Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2010. január 26-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. december 8.

Frissítve: