A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Pályázati kiírás hagyományos és elektronikus folyóiratok megjelentetésére

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2007. január 1. – 2007. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos folyóiratok megjelentetésére

Magyar Múzeumok,

Múzeumi Hírlevél,

Néprajzi Látóhatár

című folyóiratok számára.

Altéma kódszáma: 2301

A pályázaton a folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

A pályázónak csatolnia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • az utolsó megjelent lapszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének 160 %-át! Összevont lapszám csak havonta, illetve kéthavonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, évente legföljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja egy lapszám 160%-át. A különszám elszámolásként elfogadható.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb (és/vagy 500 000 forintnál kevesebb) támogatást nem szavaz meg.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerusített auditálásának.

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

A kollégium előnyben részesíti azoknak a folyóiratoknak a támogatását, amelyek

 • postai terjesztésben és szabadárus helyeken elérhetők
 • a folyóirat terjesztésére a Könyvtárellátó Kht.-val érvényes szerzodéssel rendelkeznek
 • amelyeknek működő weblapja van
 • amelyeknek bevételei között a közvetlen előállítási költség legalább 10%-át elérő szponzoráció, hirdetés, egyéb támogatás mutatható ki.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

o        szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,

o        kiadványszerkesztés‚ tördelés,

o        képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o        korrektúra,

 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
 • amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető elektronikus formája is van, úgy az alábbi jogcímekre lehet még támogatást igényelni:
 • kódolás (HTML-nyelvre) (adatfeltöltés),
 • publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, a költségvetésben, illetve az elszámolásban csak a nettó árat tüntetheti föl azoknál a tételeknél, amelyek áfája visszaigényelhető. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában 2007. évben számíthat a 2006. évi támogatás elszámolása után.

A pályázatok
2006. november 2-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(
H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Múzeumi Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!