A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA – NAGYKIÁLLÍTÁSOKRA


A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet

az Iparművészeti Múzeum;

a Hadtörténeti Múzeum;

a Ludwig Múzeum;

a Magyar Mezőgazdasági Múzeum;

a Magyar Nemzeti Galéria;

a Magyar Természettudományi Múzeum;

a Néprajzi Múzeum;

és a Petőfi Irodalmi Múzeum számára.

2007. március 1.– 2008. március 31. között megnyíló, nagy jelentőségű, nagy közönségérdeklődést vonzó állandó, illetve időszaki kiállítások létrehozására, továbbá a kiállításhoz tartozó múzeumpedagógiai programokra és kiadványok megjelentetésére.  

Altéma kódszáma: 2306

A pályázathoz csatolni kell:

1.  A megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását, ezen belül

 • a kiállítás megnyitásának és zárásának időpontját,
 • a kiállítási tématervet,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást,
 • állandó kiállítás esetén a jóváhagyott forgatókönyvet,
 • a kiállítás megvalósításának ütem- és költségtervét, időszaki kiállítások esetén bevételi 
 • tervét is,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • a múzeumpedagógiai programok leírását,
 • a kiállítás marketingjének ismertetőjét, amennyiben már készen van, marketingtervét.

2. kiadvány megjelenése esetében 100 ingyenes példány átengedéséről szóló nyilatkozatot

Felosztható keret mindösszesen: 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás.

Forrása az NKA Bizottsága 65/2006. (XI.13.) sz. határozatában biztosított „Alfa-program II.- nagy kiállításokra” cél támogatása.

Amennyiben a pályázat támogatásra kerül, úgy a  kiállításra megítélt összeg az igény 50%-ánál kevesebb nem lehet.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • installációra,
 • kiállítás tervezésére és kivitelezésére,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre
 • műtárgy biztosítására,
 • reklám-, marketingköltségre (ennek a munkarésznek a megvalósítására a kiállítás teljes költségvetésének legalább 10%-át kell fordítani),
 • a kiadványok megjelentetésének munkáira:
  • szerzői, szerkesztői, fordítói honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére
   • nyomdai előkészítési munkákra:
    • szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés)
    • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
    • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
    • korrektúrára,
     • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
     • a digitális katalógusnál ezeken túl:
      • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
      • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

A fentiektől eltérő költségeket a pályázónak indokolnia kell.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • az időszaki kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei, jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció).

A pályázó intézménynek a megvalósult kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

A pályázat 2007. február 26-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Múzeumi Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!