A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága számára

 „A tatárok Magyarországon” munkacímű kiállítás létrehozására és vándoroltatására, továbbá a kiállításhoz tartozó kiadványok megjelentetésére.

A Múzeumi Kollégium a pályázatot mintaprojektnek tekinti, annak megvalósítását fokozottan figyelemmel kíséri és felügyeli. A vándorkiállításnak kiemelten kell szolgálnia a múzeumok és közoktatás kapcsolatának erősítését.

Altéma kódszáma: 2306

A megvalósítás időtartama: 2007. február 1.–2009. július 31.

A programnak a következő szakmai feladatok elvégzését kell magában foglalnia:

1. A „Dzsingisz kán és öröksége” nemzetközi vándorkiállításhoz kapcsolódó, „A tatárok Magyarországon” munkacímű kiállítási rész (kb. 250 négyzetméteren) forgatókönyvének kidolgozását, különös tekintettel a vándoroltathatóságra.
2. A fenti magyar kiállítási rész tudományos leíró katalógusa kéziratának elkészítését.
3. A kiállítás installációjának, továbbá speciális szállítási eszközeinek elkészítését, ill. beszerzését, különös tekintettel a vándoroltathatóságra.
4. Az esetenként szükséges múzeumi műtárgymásolatok elkészítését.
5. A kiállításhoz tartozó grafikai elemek tervezését és kivitelezését, különös tekintettel a vándoroltathatóságra.
6. A kiállítás katalógusának megjelentetését elektronikus formában.
7. A kiállításhoz tartozó múzeumpedagógiai program kidolgozását.
8. A múzeumpedagógiai programhoz tartozó kiadványok elkészítését.
9. A kiállítás vándoroltatását az alábbi helyszíneken:

 • Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
 • Debrecen, Déri Múzeum
 • Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
 • Miskolc, Hermann Ottó Múzeum
 • Kaposvár, Rippl Rónai Múzeum
 • Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum
 • Komarno  (Rév-Komárom, Szlovákia), Jókai Múzeum
 • Miercurea Ciuc  (Csíkszereda, Románia), Csíki Székely Múzeum

10. A vándoroltatás helyszínei közötti szállítások során a műtárgyak biztosítását.
11. A vándorkiállítás vidéki és külföldi helyszíneihez kötődő teljes körű reklám- és marketingmunkát. Ennek a munkarésznek a megvalósítására a pályázati támogatási összeg minimum 15%-át kell fordítani.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását.
 • a megvalósítás ütem- és költségtervét.

Megpályázható összeg: maximum 40 millió forint. Forrása az NKA Bizottsága 65/2006. (XI.13.) sz. határozatában biztosított „Alfa-program I.–vándorkiállításokra” cél támogatása.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • installációra,
 • speciális szállítási eszközökre
 • kiállítás tervezésre és kivitelezésre
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre
 • műtárgy-másolatok készítésére
 • műtárgy-biztosításra
 • reklám- és marketingköltségre
 • a kiadványok megjelentetésének munkáira:
  • szerzői és szerkesztői honoráriumra és annak járulékaira
  • fordítási költségekre
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltségére (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
 • a digitális katalógusnál ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)

A fentiektől eltérő költségeket a pályázónak indokolnia kell.

A pályázat 2007. január 16-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!