A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Látta és egyetért: szignó

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására.

Pályázhatnak:
Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státuszt a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, műtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi műtárgymásolás

Altéma kódszáma: 2311

Pályázni a 2008. december 31-ig megvalósuló állagvédelmi feladatokra lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített állapotfelmérést
 • az adott feladat elvégzésére jogosult szakember által készített restaurálási (illetve értelemszerűen konzerválási, másolási, preparálási) tervet,
 • külső megbízás esetén tételes árajánlatot,
 • a terv kivitelezéséhez tartozó részletes költségvetést.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • restaurátor, preparátor tiszteletdíja és annak járulékai,
 • anyagvizsgálatok költsége,
 • szakmai anyagköltség,
 • szállítási költség,
 • dokumentálás költsége.

A fentiektől eltérő költségeket a pályázónak indokolnia kell.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázó intézmények, akik a feladatot saját szakemberrel végeztetik el.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • restaurálás és konzerválás esetén az elkészített dokumentációt,
 • új gyarapodás esetén a preparátumok múzeumi leltári dokumentációján (kartonjának másolatát).

A pályázó intézménynek a műtárgy-megóvási dokumentációnak a nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy ha neki nincs, a fenntartó) honlapján kell közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania, az ehhez kapcsolódó elektronikus felület NKA által meghatározott formai elemei letölthetők:

http://www2.nka.hu/download/nka_muzeumok.rar

2. Gyűjteménygyarapításra, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett  emlékeinek megmentésére

Pályázni a 2008. március 31-ig megvalósuló programokra lehet.

A régészeti feltárások költségeit a kollégium nem támogatja, azok a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium hatáskörébe tartoznak. 

Altéma kódszáma: 2309

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvásárolni kívánt tárgyak jegyzékét,
 • állapotleírást,
 • fotót (vagy rajzot),
 • a tárgy megvásárlásának szakmai indoklását.

A pályázat  elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a tárgyegyüttesek megvásárlására vonatkozó pályázatok,
 • a meglévő kollekciókat kiegészítő darabok megvásárlására vonatkozó pályázatok.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a kitöltött gyűjteményi tárgyleíró-karton (vagy szekrénykataszter) másolatát, műtárgyfotót.

A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján kell közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania, az ehhez kapcsolódó elektronikus felület NKA által meghatározott formai elemei letölthetők:

http://www2.nka.hu/download/nka_muzeumok.rar

3. A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és muzeológiai feldolgozása (gyűjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok, az adott múzeum által szervezett tudományos tanácskozás anyagának nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő megjelentetése)

Altéma kódszáma: 2312 

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:

 • a kiadvány ismeretlen, vagy kiemelt fontosságú gyűjteményeket, forrásokat mutat be,
 • a kiadvány idegen nyelven jelenik meg, illetve a mű terjedelmével arányos idegen nyelvű kivonatot tartalmaz,
 • az  elektronikus tartalomkeresővel és egyéb felhasználóbarát tartalomszolgáltatással készülő, továbbá a  megjelenés után nyilvánosan elektronikus úton elérhető kiadványok megjelentetését.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kötet tervezett megjelenési példányszámát,
 • lektori véleményt,
 • árajánlatot,
 • digitális megjelentetés esetén gyártási árajánlatot,
 • 100 ingyenes példány átengedéséről szóló nyilatkozatot.

A  Kollégium tagjai kérik, hogy a kéziratokba betekinthessenek. Ezért a Pályázóknak a kéziratokat honlapjuk nem nyilvános részén kell elhelyezniük, majd a pályázatban megadniuk az elérési utat. Ezt a Kollégium azért kéri, hogy a Pályázóknak ne kelljen az esetenként igen nagy terjedelmű kéziratokat lemásolniuk.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • fordítói díjak számlával történő kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,
 • körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
 • digitális megjelentetés esetén:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségei
  • gyártási költségek (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)

A döntésnél előnyt jelent az elektronikus tartalomkeresővel és egyéb felhasználóbarát tartalomszolgáltatással készülő, továbbá a megjelenés után nyilvánosan elektronikus úton elérhető kiadványok megjelentetése.

A pályázat 2007. szeptember 14-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!