A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Népművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja az alábbi országos hatáskörű népművészeti társadalmi szervezeteket

Martin György Néptáncszövetség
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
Népművészeti Egyesületek Szövetsége
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
Táncház Egyesület
Vass Lajos Népzenei Szövetség

Kutatásra, tanulmánykészítésre.

Altéma kódszáma: 1981

Az élő népművészet átfogó vizsgálata a Kárpát-medencei magyarság és a hazai nemzetiségek körében, egységesen felmért adatbázisra épített tanulmány elkészítésére. Az adatgyűjtést mind a hat szervezet a saját szakmai területén végzi. Az eredmények egységes tanulmányba foglalását, amelyet szakmai beszámolóként kell benyújtani a szerződésben meghatározott határidőre, a Martin György Néptáncszövetség készíti el

Támogatás kérhető:

  • szakmai tanácsadás tiszteletdíjára és annak járulékaira,
  • szakértői munka tiszteletdíjára és annak járulékaira,
  • adatgyűjtési munka tiszteletdíjára és annak járulékaira,
  • Internet-hozzáférés kiépítési költségeire (hardver, szoftver, munkadíj),
  • Internet-előfizetésre (a felmérés időszaka alatt),
  • utazási költségre,
  • szállásköltségekre.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege pályázónként

1 800 000 Ft, a Martin György Néptáncszövetség esetében 3 000 000 Ft.

Tervezett keret: 12 000 000 Ft


A pályázatok
2004. szeptember 6-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) A határon túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 10 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Népművészeti Szakmai Kollégium

* A kollégium a pályázókat értesítette, a felhívást információképpen közöljük.