A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Népművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a
Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségét (C.I.O.F.F. Hungary)
a 2004. augusztus 12-22. között megrendezésre kerül
Folkloriada

magyarországi előkészítésének és programjainak megvalósítása támogatására
A megpályázható összeg: 50 000 000 Ft.

Támogatás kérhető:

  • tiszteletdíjra, megbízási díjra és annak járulékaira,
  • reklám- és propaganda költségekre,
  • útiköltségre
  • szállítási költségekre,
  • bérleti díjakra (helyiség, hang-fénytechnika, színpad, színpadtető, díszlet, jelmez, székek, padok, asztalok, sátrak)

A pályázathoz csatolni kell a programok részletes leírását, a teljes program részletes költségvetését, valamint azok programonkénti bontását.

Altéma kódszáma: 1907


A pályázat
2004. február 28-ig beérkezően
nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 82.) A határidőn túl érkező pályázat érvénytelen.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapot pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázat érvénytelen!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázó figyelmét, hogy 2004-ben a pályázónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Ha a pályázónak a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázata, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesül.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatot a kollégium a 2004. március 25-i ülésén bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Népművészeti Szakmai Kollégium