A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népművészeti Szakmai Kollégium a népművészet hagyományainak ápolása, illetve annak megismertetése céljából pályázatot hirdet.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó művészet) országos, regionális és megyei hatókörű táborainak, továbbképzéseinek megvalósítására.

A pályázat megvalósításának határideje: 2009. április 1.–december 31- ig.

Egy adatlapon egy pályázati témára lehet pályázni!

Altéma  kódszáma: 1904

Pályázhatnak:

 1. a népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége), 
 2. a népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények.

Az 1., ill. 2. pontba nem sorolható, valamint a határainkon túli pályázóknak pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikének a véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Felosztható összeg: 40 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:  

 • megbízási díjak (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók) – járulékok nélkül,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • bérleti díj,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkeztetés,
 • szakmai anyagköltség,
 • reklám-, és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a tábor, továbbképzés részletes szakmai programját, ezen belül:     

 • a szakmai közreműködők és az előadók felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a megvalósításhoz szükséges 20%-os önrész igazolását.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 20%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell, amiről a pályázat mellékletében nyilatkoznak!
Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

Amennyiben a benyújtott pályázat a pályázati kiírásban részletezett feltételek akár egyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen, és nem kerül elbírálásra!

2. Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására

A pályázat megvalósításának határideje: 2009. december 31.
Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 8 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

Altéma  kódszáma: 1908

 Pályázhatnak:

 • hazai és határainkon túli közművelődési intézmények és civil szervezetek,
 • vagy azok a pályázók, akik a Táncház Egyesület ajánlásával rendelkeznek.

Felosztható összeg 15 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:  

 • megbízási díjak (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók) – járulékok nélkül,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • reklám-, és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a sorozat helyszínének befogadó nyilatkozatát,
 • a részletes szakmai programot, ezen belül,
  • a zenei, táncos szakmai közreműködők felsorolását,
  • a résztvevők várható számát.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai programjának minősége,
 • a költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 20%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell, amiről a pályázat mellékletében nyilatkoznak!
Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

Amennyiben a benyújtott pályázat a pályázati kiírásban részletezett feltételek akár egyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen, és nem kerül elbírálásra!

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a pályázó az indoklást elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet, amely az NKA portálján érhető el 2009. január 5-től.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. január 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Népművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. december 18.

Frissítve: