A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FELHÍVÁSA

1. Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére

A pályázat megvalósításának határideje: 2009. április 16.–2009. augusztus 31.

Altéma kódszáma: 1907

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

Pályázhatnak:

 1. népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége)
 2. népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények,
 3. az 1. és 2. pontba nem besorolható, illetve a határon túli pályázóknak pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt szakmai társadalmi szervezetek, intézmények valamelyikének támogató véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Az altéma támogatásának keretösszege: 43 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak – előadók, szervezők, oktatók, technikai szolgáltatók – járulékok nélkül,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállás költség,
 • bérleti díj,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • csoportos étkeztetés,
 • szakmai anyagköltség.

A pályázathoz mellékelni kell – a szakmai rendezvény, konferencia, fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját – ezen belül: 

 • az előadók és szakmai közreműködők felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a részletes, rendezvényenkénti költségvetést, valamint az önrész nyilatkozatot (20%).

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a tervezett esemény hazai és/vagy nemzetközi szerepe,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 20%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!
Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás csökkentett arányában. Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 3 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

Amennyiben a pályázati kiírásban részletezett feltételek akár egyikének a benyújtott pályázat nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen, és nem kerül elbírálásra!

2. Népművészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható 2009. augusztus 31-ig megjelenő kiadványokra.

Altéma kódszáma: 1912

A pályázatot kiadók nyújthatják be.

Az altéma támogatásának keretösszege: 7 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium,
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • kiadványszerkesztés, tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A pályázathoz mellékelni kell – kéziratot, maximum 3 oldalas szinopszist, szerzővel kötött megállapodást, valamint két nyomdai árajánlatot. Ismertetni kell a kész mű terjesztésének módját.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a pályázó az indoklást elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. október 27-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Népművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. szeptember 18.

Frissítve: