A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FELHÍVÁSA

1. Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.

A pályázat megvalósításának határideje: 2008. szeptember 1.–2009. április 15.
Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

Altéma kódszáma: 1907

Pályázhatnak:

 1. népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége)
 2. népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények,
 3. azon pályázóknak, akik az 1. és 2. pontba nem besorolhatóak, pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek egyikének a véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak – előadók, szervezők, oktatók, technikai szolgáltatók – járulékok nélkül,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállás költség,
 • bérleti díj,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • csoportos étkeztetés,
 • szakmai anyagköltség.

A pályázathoz mellékelni kell – a szakmai rendezvény, konferencia, fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját – ezen belül: 

 • az előadók és szakmai közreműködők felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen részt vevők célcsoportját,
 • a részletes, rendezvényenkénti költségvetést.

Felosztható összeg: 50 millió Ft. 

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a tervezett esemény hazai és nemzetközi szerepe,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 20%-os önrésszel rendelkezniük kell, erről a pályázathoz a nyilatkozatot mellékelni szükséges.
Elszámolni az önrésszel együtt kell. Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 3 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a pályázó az indoklást elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Amennyiben a pályázati kiírásban részletezett feltételek akár egyikének a benyújtott pályázat nem felel meg, az érvénytelen, és nem kerül elbírálásra.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu címen „Pályáztatás” menüpont alatt található „Pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehetséges!
Egy portálazonosítóval csak egy pályázat adható be!

A pályázat 2008. április 28-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Népművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!