A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népművészeti Szakmai Kollégium a népművészet hagyományainak ápolása, illetve annak megismertetése céljából pályázatot hirdet.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű táborainak, továbbképzéseinek megvalósítására.

A pályázat megvalósításának határideje: 2010. április 1-jétől 2010. december 31-ig.

Egy adatlapon egy pályázati témára lehet pályázni! 

Altéma kódszáma: 1904

Pályázhatnak:

 1. a népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége),
 2. a népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények, 
 3. az 1. és 2. pontba nem sorolható, népművészettel foglalkozó egyéb magyarországi és határon túli egyesületek, alapítványok, civil szervezetek és intézmények, akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikének véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Magánszemély nem pályázhat.

Felosztható összeg: 40 millió Ft

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók) – járulékok nélkül,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók),
 • utazási költség,
 • bérleti díj,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkeztetés – az igényelt össztámogatás maximum 10%-a kérhető erre a jogcímre,
 • szakmai anyagköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a tábor, továbbképzés részletes szakmai programját, ezen belül:     

 • a szakmai közreműködők és az előadók felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a részletes költségvetést,  
 • a pályázó társadalmi szervezet vagy intézmény hatókörére vonatkozó nyilatkozatot,
 • a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot).

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

2. Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására

A pályázat megvalósításának határideje: 2010. december 31.
Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat beolyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 8 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

Altéma  kódszáma: 1908

 Pályázhatnak:

 • hazai és határainkon túli közművelődési intézmények és civil szervezetek,
 • vagy azok a pályázók, akik a Táncház Egyesület ajánlásával rendelkeznek.

Felosztható összeg: 15 millió Ft A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja: megbízási díjak (előadók, oktatók, technikai szolgáltatók) – járulékok nélkül, tiszteletdíj számlás kifizetése (előadók, oktatók, technikai szolgáltatók),

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes költségvetést,
 • a megvalósításhoz  szükséges 10 %-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot),
 • a részletes szakmai programot, ezen belül:
  • a zenei, táncos szakmai közreműködők felsorolását,
  • a résztvevők várható számát.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai programjának minősége,
 • a költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erővel) rendelkezniük kell!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát. 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a pályázó az indoklást elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2010. február 1-jéig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Népművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. december 14.

Frissítve: