MEGHIVÁSOS PÁLYÁZAT A NÉPMŰVÉSZETI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI IDEIGLENES KOLLÉGIUM EU KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

MEGHIVÁSOS PÁLYÁZAT A NÉPMŰVÉSZETI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI IDEIGLENES KOLLÉGIUM EU KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

A Népművészeti és Közművelődési Ideiglenes Szakmai Kollégium EU kommunikációs rendezvények lebonyolítására meghívásos pályázatot hirdet a Hungarofest Közhasznú Társaság részére a határon túli Magyar Színházi Estek programsorozat megvalósítására Égtájak címmel.

Az NKA Bizottság határozata alapján az alábbiakban megnevezett programok lebonyolítására 12 millió forint áll rendelkezésre.

A támogatás a komáromi Jókai Színház-, a szabadkai Kosztolányi Színház-, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata-, a csíkszeredai Csíki Játékszín-, a temesvári Csíky Gergely Színház- és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház – és a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház budapesti vendégszerepelésére fordítható.

Támogatás kérhető:

  • tiszteletdíjra, megbízási díjra és annak járulékaira,
  • művészeti szolgáltatásra, az előadások költségeire,
  • díszlet, jelmez költségre,
  • úti- és szállítási költségre,
  • szállás költségre,
  • reklám- és propaganda költségre,
  • nyomdaköltségre,
  • terem- és felszerelésbérletre,
  • jogdíjra.

A pályázathoz csatolni kell a programok részletes leírását, a teljes költségvetést valamint azok programonkénti bontását.

Altéma kódszáma: 6224


A pályázat
2003. október 22-ig
beérkezően nyújtható be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(1388 Budapest, Postafiók 82.) A határidőn túl érkező pályázat érvénytelen.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapot pontosan kitöltve, az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 15 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságán Simon Eleonórától kérhető
tel.: 351-5461/148-as mellék, e-mail: eleonora.simon@nka.hu

 

az NKA Ideiglenes Kollégiuma