Népművészeti – 2006.


“A N&Eacute V&Eacute SZETI KOLL&Eacute GIUM FOLY&Oacute IRAT-P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-npmvszeti-kollgium-folyirat-plyzati-felhvsa/ “2006. NOVEMBER 30. “
“A N&Eacute V&Eacute SZETI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-npmvszeti-kollgium-plyzati-felhvsa/ “2006. SZEPTEMBER 20. “
“A N&Eacute V&Eacute SZETI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-npmvszeti-szakmai-kollgium-plyzati-felhvsa-2/ “2006. M&Aacute RCIUS 8. “