A SZÉPIRODALMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÉPIRODALMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A SZÉPIRODALMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

A Szépirodalmi Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot

1. Alkotói támogatás

Altéma kódszáma: 2602  

A kollégium 30 alkotói támogatást szándékozik kiadni 10 hónapos időtartamra írók, költők, irodalomtörténészek számára. A támogatás összege havi 100 000 Ft.  

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete felajánlása alapján 6 millió, a kollégium saját keretéből 24 millió Ft-ot.

Pályázni csak új művek létrehozására lehet.  

A pályázathoz csatolni kell :

 • a megvalósítandó mű szinopszisát
 • munkatervet (tanulmány, ill. verseskötet esetében)  

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A támogatásban részesülő alkotók a jelzett időszak lejártával kötelesek az elkészült kézirat egy példányát szakmai beszámolóként benyújtani.  

2. Klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadására  

Altéma kódszáma: 2632  

A kollégium azokat a kiadványokat tekinti kritikai kiadásnak, amelyek megfelelnek a MTA Textológiai Bizottsága által 2004-ben összeállított kritikai kiadások szabályzatában foglaltaknak. Az MTA Textológiai Bizottsága által ajánlott kritikai kiadások az elbírálásnál előnyt élveznek.  

Pályázatot könyvkiadók nyújthatnak be a 2008. június 30-ig megjelentetett kiadványokra. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, akik nem először vállalkoznak kritikai kiadások megjelentetésére.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),
 • a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), tervezett bolti ár,
 • nyomdakész, lektorált kéziratot (kéziratot CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el).  

Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be.  

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás,
 • szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,
 • szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés ),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Célkeret : 5 millió Ft  

3. Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására  

Altéma kódszáma: 2621  

Pályázatot könyvkiadók, ill. olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve (a könyvkiadói tevékenységről szóló bejegyzést az alapító okiratban jól láthatóan ki kell emelni pl. aláhúzással, kiemelő filccel). Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, melyeknek a szépirodalom a fő profiljuk.

Pályázni magyar szépirodalmi művek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetek, valamint gyermek- és ifjúsági munkák 2008. június 30-ig történő magyar nyelvű megjelentetésére lehet.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • kéziratot és a hozzá tartozó részletes szinopszist (kéziratot CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el),
 • kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj)
 • határon túli pályázó esetében magyar fordításban, szerzői honorárium Ft-ban történő megadásával
 • a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, illusztrátor személye, tervezett bolti ár.

Egy pályázó 4 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére. A kuratórium különleges figyelmet szentel az első kötetes szerzők könyvei megjelentetésének támogatására.  

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,
 • szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés ),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).  

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része, mint szerzői honorárium kerüljön felhasználásra, ezért az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át, szerzői honoráriumként kell tervezni. Támogatott pályázat esetén a támogatási összeg 20%-át kell szerzői honoráriumként felhasználni, a kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.  

Célkeret: 85 millió Ft  

4. 2007. július 1.– 2008. június 30-ig megvalósuló irodalmi és könyvszakmai rendezvényekre  

Altéma kódszáma: 2608  

Csak magas színvonalú irodalmi programok támogatására nyújthatnak be pályázatot író- és irodalmi szervezetek, és ismert irodalmi műhelyekkel együttműködő kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) intézmények, valamint könyvszakmai szervezetek.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény részletes leírását, valamint a programok időpontját és helyszínét
 • az együttműködő partnerek nyilatkozatát a pályázatban foglaltak közös megvalósításáról csatolni kell.  

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • tiszteletdíj és annak járulékai,
 • szállásköltség,
 • útiköltség,
 • bérleti díj, (terem, eszköz)
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Célkeret: 40 millió Ft.  

5. Meghívásos pályázat könyvkiadói programok támogatására  

Altéma kódszáma: 2631  

A kollégium meghívásos pályázatot hirdet, olyan könyvkiadók számára, amelyek sorozatokkal illetve nagy mennyiségű szépirodalmi kiadvánnyal bizonyították, hogy fontos szépirodalmi műhelyt alakítottak ki.  

Ennek alapján a kollégium a következőket hívja meg:  

 • Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.
 • Jelenkor Kiadó Kft.
 • Kortárs Könyvkiadó Kft.
 • Tiszatáj Alapítvány
 • Kalligram Könyv és Lapkiadó Kft.
 • Osiris Könyvesház Kft.
 • Balassi Kiadó Kft.
 • Új Palatinus – Könyvesház Kiadói, Nyomdai és Szolgáltató Kft.  

Pályázni lehet 10 könyvcímmel, meghatározott kiadói koncepciót tükröző tervvel, a kötetek megjelentetésének legkésőbbi határideje 2008. június 30.  

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 • magyar kortárs szépirodalom,
 • magyar klasszikusok.  

A pályázathoz csatolni kell

a jelen kiadói tervben megjelölt kiadványok

 • fontossági sorrendjét és a megjelentetés idejének ütemezését tartalmazó nyilatkozatot,
 • szinopszisát,
 • kötetenkénti költségvetését (tervezett összes költség, valamint az igényelt költségek jogcímenkénti bontásában),
 • kiadói szerződéseit: szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj,
 • könyvészeti adatait: példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, tervezett bolti ár,
 • terjesztésére vonatkozó kiadói elgondolást.  

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímeken:
 • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés ),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része, mint szerzői honorárium kerüljön felhasználásra, ezért az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át, szerzői honoráriumként kell tervezni. Támogatott pályázat esetén a támogatási összeg 20% -át kell szerzői honoráriumként felhasználni, a kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal.

A könyvcímekre vonatkozó – a kollégiumi döntést követő – módosítás csak a pályázatban szereplő könyvcímeknél lehetséges.

Célkeret: 25 millió Ft.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázatok
2007. április 6-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82)
. A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek .

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Szépirodalmi Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!