A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet ünnepi rendezvénysorozat megvalósításának támogatására, valamint a Forrás, Holmi, Tiszatáj és Műhely című folyóiratok ünnepi számának megjelentetésére, Radnóti Miklós 100. születésnapja méltó megünneplésére.

A pályázatra meghívást kap a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Altéma kódszáma: 2608

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg: 50 millió Ft

A pályázati program megvalósítási ideje: 2009. január 1.–2009. december 31.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a rendezvényenkénti programleírást,
 • a rendezvényenkénti költségvetést (tervezett költségek, valamint az NKA-tól igényelt támogatás költség-jogcímenkénti bontásban),

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, szervezők, szakértők, szerkesztők, tervezők, egyéb közreműködők),
 • járulék
 • utazási költség,
 • jogdíj, költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség (kivétel őrzés-védelem),
 • bérleti díj (terem, helység, helyszín, audiovizuális eszközök, klímaberendezés, lámpa)
 • színpad építési és bontási költsége,
 • installációs költség,
 • nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • restaurálási költség,
 • internetes megjelenítés költségei,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • szakmai anyagköltség,
 • bérleti díj (audiovizuális eszközök, klímaberendezések, lámpák),
 • csoportos étkezés
 • jutalmazás (ajándéktárgyak, ajándékutalvány)
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. február 23-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Szépirodalmi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. február 11.

Frissítve: