A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA I.


A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA I.

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot:

1. Alkotói támogatás

Altéma kódszáma: 2602

A kollégium 40 alkotói támogatást szándékozik kiadni 10 hónapos időtartamra írók, költők, irodalomtörténészek számára. A támogatás összege havi 100 000 Ft.

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete felajánlása alapján 23 millió, a kollégium saját keretéből 17 millió Ft-ot.

Pályázni csak új művek létrehozására lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

– munkatervet,

– megvalósítandó mű szinopszisát.

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A támogatásban részesülő alkotók a jelzett időszak lejártával kötelesek az elkészült kézirat egy példányát szakmai beszámolóként benyújtani.

2. Klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadására

Altéma kódszáma: 2632

A kollégium azokat a kiadványokat tekinti kritikai kiadásnak, amelyek megfelelnek a MTA Textológiai Bizottsága által 2004-ben összeállított kritikai kiadások szabályzatában foglaltaknak. Az MTA Textológiai Bizottsága által ajánlott kritikai kiadások az elbírálásnál előnyt élveznek.

Pályázatot könyvkiadók nyújthatnak be a 2007. június 30-ig megjelentetett kiadványokra. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, akik nem először vállalkoznak kritikai kiadások megjelentetésére.

A pályázathoz csatolni kell:

kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),

a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), tervezett bolti ár,

nyomdakész, lektorált kéziratot (kéziratot CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el).

Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

-szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás,

szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,

-szerzői jogdíjak,

-szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,

o       szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés),

o       kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),

o       képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o       korrektúra,

-nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Célkeret: 10 millió Ft

3. Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására

Altéma kódszáma: 2621

Pályázatot könyvkiadók, ill. olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, melyeknek a szépirodalom a fő profiljuk.

Pályázni magyar szépirodalmi művek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetetek, valamint gyermek- és ifjúsági munkák 2007. június 30-ig történő megjelentetésére lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

– kéziratot és a hozzá tartozó részletes szinopszist (kéziratot CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el),

– kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),

– a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, illusztrátor személye, tervezett bolti ár.

Egy pályázó 5 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére. A kuratórium különleges figyelmet szentel az első kötetes szerzők könyvei megjelentetésének támogatására.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

-szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,

-szerzői jogdíjak,

-szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,

o       szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés),

o       kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),

o       képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o       korrektúra,

-nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része, mint szerzői honorárium kerüljön felhasználásra, ezért az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át, szerzői honoráriumként kell tervezni. A kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.

Célkeret: 80 millió Ft

A pályázatok

2006 április 3-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvasssa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Szépirodalmi Szakmai Kollégium