A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására

Altéma kódszáma: 2621

 

Pályázatot könyvkiadók, ill. olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, melyeknek a szépirodalom a fő profiljuk.

Pályázni magyar szépirodalmi művek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetetek, valamint gyermek- és ifjúsági munkák 2007. június 30-ig történő megjelentetésére lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

-kéziratot és a hozzá tartozó részletes szinopszist (kéziratot CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el),

-kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),

-a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, illusztrátor személye, tervezett bolti ár,

-az OSZK által kiadott kötelespéldány-igazolást.  

Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére. A kuratórium különleges figyelmet szentel az első kötetes szerzők könyvei megjelentetésének támogatására.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető

  • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,

o        szerzői jogdíjak,

o        szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,

o        szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés ),

o        kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),

o        képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o        korrektúra,

nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).  

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része, mint szerzői honorárium kerüljön felhasználásra, ezért az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át, szerzői honoráriumként kell tervezni. A kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.  

Célkeret: 40 millió Ft  

A pályázatok  

2006. július 3-ig beérkezően  

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címér

(H.- 1388 Budapest, Pf .: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.  

Kérjük, figyelmesen olvassák el a lap tetején található Általános tájékoztatót!  

Szépirodalmi Szakmai Kollégium