A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Kollégium elnöke: ………………………………

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A TÁNCMŰVÉSZETI   KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2007. április 1. és 2008. április 1. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására. A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt előírni.                                                                                                                         

1. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek új produkcióik megvalósítására.

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1517  

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkcióikkal kísérleti jellegű, és új értékeket kívánnak felmutatni,
 • produkciójuk alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.  

Támogatás igényelhető: honoráriumra, tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére, jelmezre, díszletre, kellékre, fény-, hangtechnika-, és látványtervezésre, kölcsönzésdíjra, bérleti díjra, promócióra, jogdíjra.  

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat,
 • szinopszist, maximum 1-3 oldal terjedelemben
 • befogadó nyilatkozatot.  

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 60 millió forint.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 4 millió forint.  

2. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek már bemutatott produkcióinak forgalmazására.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.                                                                                                 

Altéma kódszáma: 1518  

A pályázat elbírálásához a pályázónak az alábbi szempontokra kell választ adnia:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a művészeti élet bármely területén jelenlévő mértékadó szakemberek ajánlása
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.  

Támogatás igényelhető: alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére, szállásköltségre, útiköltségére, szállításra, bérleti díjra, jogdíjra.  

Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást mellékelni kell.

Az adott produkcióra vagy a befogadó hely , vagy az azt bemutató, művészek, művészeti együttesek pályázhatnak.  

3. Hazai hivatásos táncművész együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1503  

Támogatás igényelhető: szállásra, útiköltségre, szállításra, biztosításra, részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra, belépőjegyre, standbérleti díjra, területfoglalási díjra, bérleti díjra.  

A pályázathoz csatolni kell

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról  

A 2. és 3. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió forint  

4. Rendező szervezetek a fontos külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1524              

Támogatás igényelhető : honoráriumra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, szerzői jogdíjakra, technikai költségekre, szállásra, útiköltségre, csoportos étkeztetésére, promócióra, reklám- és propagandaköltségekre, dokumentálásra.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát,
 • a program helyét, idejét, a meghívás célját.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió forint.  

5. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények elméleti programjaira és táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1504  

Támogatás igényelhető: honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére, díszletre, jelmezre, kellékre, utazásra, szállásra, csoportos étkeztetésre, kölcsönzési díjra, bérleti díjra.    

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítás célját, tervezett idejét, helyét
 • forgalmazás esetén befogadó nyilatkozatot                 

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg : 7 millió forint   

6. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek nagysikerű nemzeti és nemzetközi értékű táncműveinek felújítására, melyek bemutatása legalább 2 évvel megelőzte a felújítás tervezett időpontját.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1526  

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

·          produkciójukkal kísérleti jellegű, és új értékeket kívánnak felmutatni;

·          produkciójuk alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.  

Támogatás igényelhető: tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, jelmezre, díszletre, kellékre, vendégművész szállás-, és útiköltségére, bérleti díjra, kölcsönzési díjra, jogdíjra.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió forint  

7. Határon túli magyar hivatásos művészek, művészeti táncegyüttesek produkcióinak magyarországi bemutatására.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1532  

Pályázatot csak határon túli hivatásos művészek, művészeti együttesek, szervezetek nyújthatnak be.

Támogatás igényelhető: tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, útiköltségre, szállásra, szállításra, csoportos érkeztetés, promócióra, reklám- és propagandaköltségre, dokumentálásra.  

A pályázathoz csatolni kell:

A befogadó intézmény szándéknyilatkozatát.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3,5 millió forint  

8. Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítására.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1507  

Pályázatot a rendezőszerv nyújthatja be. Erre a pályázati pontra magánszemélyek és oktatási intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.  

Támogatás igényelhető: terembérleti díjra, kölcsönzési díjra, szállásra, útiköltségre, csoportos étkeztetésre, tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, reklám- és propagandaköltségre, dokumentálásra.

Dokumentáció megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  szövegbevitel (írás), képbevitel,
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • a képzés tematikáját, az oktatók nevét.                                                                                  

  Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió forint                                                                                                 

9. Táncprodukciók folyamatos (legalább 5 előadás) bemutatására.

Pályázatot e témában csak a befogadó intézmény nyújthat be, kizárólag vendégprodukciók bemutatására.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1531  

Támogatás igényelhető: kölcsönzési díjra, szállás- és útiköltségre, csoportos étkeztetésre, tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, reklám- és propagandaköltségre, dokumentálásra.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját,  
 • a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 8,5 millió forint                                                   

10. Alkotói támogatás tánctudományi kutatások (történeti, elméleti munkák) megvalósítására

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1502  

A pályázónak csatolnia kell a megírandó munkájának részletes szinopszisát ( max . 5 oldal). A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt munka megírásához legfeljebb 10 hónapos időtartamra havi 60 000 Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázónak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.  

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint  

11. Kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok hagyományos vagy CD-n történő megjelentetésére.

A megvalósítás végső határideje: 2008. április 1.  

Altéma kódszáma: 1512  

Pályázatot a mű kiadója nyújthatja be.

A pályázathoz a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát, továbbá 2 db nyomdai árajánlatot, illetve a CD-n megjelenő anyag szerzői jogállásának igazolását mellékelni kell.  

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
  szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés )
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)
 • CD-n történő megjelentetés esetén
 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékara, vagy számlás kifizetésére
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

o         szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés )

o         képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

o         korrektúra

 • gyártási, csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító-előállítási és -csomagolási költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).   

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint  

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

A pályázatok
2007. február 20-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
( H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek .

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Közlemény : A kollégium 2007. évi 2. pályázati fordulóját 2007. október 1. és 2008. szeptember 31. között megvalósuló programokra, előre láthatólag 2007. szeptember 20-i beadási határidővel kívánja meghirdetni, a fentiekkel megközelítőleg azonos altémákban .

Táncművészeti Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!