A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011. április 1. és 2012. április 1. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

1. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) új produkcióik megvalósítására.

Altéma kódszáma: 1517

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a produkciók kísérleti jellegűek, és új értékeket kívánnak felmutatni,
 • a produkciók a gyermek és ifjúsági korosztályt célozzák meg,
 • a produkció együttműködés keretében valósul meg,
 • a produkciók alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra, tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • fény-, hangtechnika-, és látványtervezésre,
 • bérleti díjra,
 • promócióra,
 • jogdíjra.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 4 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat,
 • szinopszist, maximum 1-3 oldal terjedelemben
 • befogadó nyilatkozatot.

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 60 millió forint.

2. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) már bemutatott produkcióinak forgalmazására.

Altéma kódszáma: 1518

Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művészek, művészeti együttesek pályázhatnak.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek a pályázatában szerepel, hogy a befogadó hely milyen mértékben járul hozzá a bemutatásra kerülő produkció költségeihez.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a produkciók a gyermek és ifjúsági korosztályt célozzák meg,
 • a produkció együttműködés keretében valósul meg,
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást (bemutató művészek, művészeti együttesek pályázata esetén)
 • a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját, 
 • a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról (befogadó intézmény pályázata esetén).

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 12 millió forint.

3. Hazai hivatásos táncművész együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat), szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére.

Altéma kódszáma: 1503

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
 • belépőjegyre,
 • standbérleti díjra,
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.

4. Rendező szervezetek jelentős külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására.

Altéma kódszáma: 1524           

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása.

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • szerzői jogdíjakra,
 • fény- és hangtechnika költségekre,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségekre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát,
 • a program helyét, idejét, a meghívás célját.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.

5. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) elméleti programjaira és táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására.

Altéma kódszáma: 1504

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • a költségvetés realitása.

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • díszletre, jelmezre, kellékre,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • csoportos étkeztetésre (maximum az igényelt támogatás 10%-a),
 • bérleti díjra. 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítás célját, tervezett idejét, helyét
 • forgalmazás esetén befogadó nyilatkozatot

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint.

6. Határon túli magyar hivatásos művészek, művészeti táncegyüttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) produkcióinak magyarországi bemutatására.

Altéma kódszáma: 1532

Pályázatot csak határon túli hivatásos művészek, művészeti együttesek, szervezetek nyújthatnak be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • szállításra,
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A befogadó intézmény szándéknyilatkozatát.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.

7. Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítására.

Altéma kódszáma: 1508

Pályázatot a rendezőszerv nyújthatja be.
Erre a pályázati pontra magánszemélyek és oktatási intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • az elérendő cég mérhetősége
 • a költségvetés realitása.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • a képzés tematikáját, az oktatók nevét.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió forint.

8. Kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok hagyományos vagy DVD-n történő megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 1512

Pályázatot a mű kiadója nyújthatja be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai kiadvány értéke
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzői jogdíjakra
– fordítói, lektorálási honoráriumra,
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
– nyomdai előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:

  – szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  – kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  – képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  – korrektúra

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,  
csomagolás)

DVD-n történő megjelentetés esetén
– szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzői jogdíjakra
– fordítói, lektorálási honoráriumra,
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
– előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:

  – szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  – képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  – korrektúra

– gyártási, csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
– borító előállítási és csomagolási költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás).                                                                                                              

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát,
 • 2 db nyomdai árajánlatot,
 • DVD-n megjelenő anyag szerzői jogállásának igazolását,
 • DVD-n megjelenő anyag költségvetését.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a       közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2011. január 17-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Táncművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. december 9.

Frissítve: