A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2008. április 1. és 2009. április 1. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására. A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt előírni.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltést segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

Minden altémában a támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

1. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) új produkcióik megvalósítására.

Altéma kódszáma: 1517

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkcióikkal kísérleti jellegű, és új értékeket kívánnak felmutatni,
 • produkciójuk alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra, tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • fény-, hangtechnika-, és látványtervezésre,
 • bérleti díjra,
 • promócióra,
 • jogdíjra.

Az igényelhető támogatási összeg pályázatonként maximum: 4 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat,
 • szinopszist, maximum 1-3 oldal terjedelemben
 • befogadó nyilatkozatot.

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni.
Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

2. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) már bemutatott produkcióinak forgalmazására.

Altéma kódszáma: 1518

Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művészek, művészeti együttesek pályázhatnak.

A pályázat elbírálásához a pályázónak az alábbi szempontokra kell választ adnia:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a művészeti élet bármely területén jelenlévő mértékadó szakemberek ajánlása
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást

3. Hazai hivatásos táncművész együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat), szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére.

Altéma kódszáma: 1503

Támogatás igényelhető:

 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
 • belépőjegyre,
 • standbérleti díjra,
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról

4. Rendező szervezetek jelentős külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon,  fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására.

Altéma kódszáma: 1524           

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • szerzői jogdíjakra,
 • fény- és hangtechnika költségekre,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • reklám- és propagandaköltségekre,
 • dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát,
 • a program helyét, idejét, a meghívás célját. 

5. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) elméleti programjaira és táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására.

Altéma kódszáma: 1504

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • díszletre, jelmezre, kellékre,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • csoportos étkeztetésre,
 • bérleti díjra. 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítás célját, tervezett idejét, helyét
 • forgalmazás esetén befogadó nyilatkozatot                

6. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) táncműveinek felújítására, melyek bemutatása legalább 2 évvel megelőzte a felújítás tervezett időpontját.

Altéma kódszáma: 1536

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkciójukkal kísérleti jellegű, és új értékeket kívánnak felmutatni;
 • produkciójuk alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • vendégművész szállás-, és útiköltségére,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra.

A pályázat elbírálásához a pályázónak az alábbi szempontokra kell választ adnia:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a művészeti élet bármely területén jelenlévő mértékadó szakemberek ajánlása
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

A támogatást kizárólag a felújított mű bemutatójáig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.

7. Határon túli magyar hivatásos művészek, művészeti táncegyüttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) produkcióinak magyarországi bemutatására.

Altéma kódszáma: 1532

Pályázatot csak határon túli hivatásos művészek, művészeti együttesek, szervezetek nyújthatnak be.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • szállításra,
 • csoportos érkeztetésre,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A befogadó intézmény szándéknyilatkozatát. 

8. Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítására.

Altéma kódszáma: 1508

Pályázatot a rendezőszerv nyújthatja be. Erre a pályázati pontra magánszemélyek és oktatási intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • a képzés tematikáját, az oktatók nevét.

9. Táncprodukciók folyamatos (legalább 5 előadás) bemutatására.

Altéma kódszáma: 1526

Pályázatot e témában csak a befogadó intézmény nyújthat be, kizárólag vendégprodukciók bemutatására.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját, 
 • a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról.

10. Alkotói támogatás tánctudományi kutatások (történeti, elméleti munkák) megvalósítására

Altéma kódszáma: 1502

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat.

A támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

A pályázónak csatolnia kell a megírandó munkájának részletes szinopszisát és kutatási tervét (max. 5 oldal).
A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt munka megírásához legfeljebb 10 hónapos időtartamra havi 60 000 Ft alkotói támogatást biztosít.
A pályázónak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

11. Kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok hagyományos vagy CD-n történő megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 1512

Pályázatot a mű kiadója nyújthatja be.

Támogatás igényelhető:
Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
 • nyomdai előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
 • előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító előállítási és csomagolási költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát,
 • 2 db nyomdai árajánlatot,
 • CD-n megjelenő anyag szerzői jogállásának igazolását  

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el. 

A pályázat 2008. február 11-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közlemény: A kollégium 2008. évi 2. pályázati fordulóját 2008. november 1. és 2009. június 30. között megvalósuló programokra, előre láthatólag 2008. november 20-i beadási határidővel kívánja meghirdetni, a fentiekkel megközelítőleg azonos altémákban.

Táncművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!