A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet független, hivatásos alternatív táncművészek, tánccsoportok részére 2004. szeptember 1. – 2005. augusztus 31. között megvalósuló programok támogatására az alábbi 4 pontban meghatározott témakörökben

1. Független alkotók új produkcióinak megvalósítására, vagy felújítására

Altéma kódszáma: 1534

Pályázni lehet:

díszletre, jelmezre, tiszteletdíjra és annak járulékaira, promóciós-, valamint reklám- és propaganda költségre

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok:

 • melyekben szereplő produkció kísérleti jellegű, új értékeket kíván felmutatni;
 • melyekben szereplő produkció alkotói és előadói szakirányú végzettséggel (szakképesítés, főiskolai képesítés) rendelkeznek;
 • melyekben szereplő produkció alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválokon, versenyen vagy egyéb megmérettetés során.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát
 • referenciákat

2. Workshopok rendezésére

Altéma kódszáma: 1525

Pályázni lehet:

tiszteletdíjra és annak járulékaira, útiköltségre, szállásköltségre, promóciós, valamint reklám- és propaganda költségre

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a programok, melyek esetében:

 • az oktatók szakmai rangja biztosítva látszik;
 • nagyobb létszámú résztvevővel számolhatnak.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a meghívott oktató(k) vagy alkotó(k) szakmai életrajzát
 • a várható résztvevőkre vonatkozó információkat.

3. Független alkotók meglévő produkcióinak bel-és külföldi forgalmazására

Altéma kódszáma: 1523

Pályázni lehet:

tiszteletdíjra és azok járulékaira, útiköltségre, szállásköltségre, szállításra, promóciós, valamint reklám-és propaganda költségre

Az elbírálás során előnyt élvez az a program, amely:

 • belföldi meghívás esetén: ifjúsági, vagy gyermek közönség előtt kerül bemutatásra;
 • rangos szakmai fesztiválon, versenyen kerül bemutatásr

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a meghívó fél megadott időpontra szóló felkérését;
 • fesztivál, verseny esetében rövid ismertetőt a rendezvényről.

4. Független művészek táncszakmai továbbképzésére

Altéma kódszáma: 1504

Pályázni lehet: útiköltségre és szállásköltségre

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki:

 • a hazai képzési kínálatban hiányként jelentkező szakirányban kívánja tudását fejleszteni;
 • a nemzetközileg elismert szakember(ek) által kívánja tudását fejleszteni;
 • alkotói műhelymunkában vesz részt;
 • aki már rendelkezik szakirányú végzettséggel vagy képesítéssel.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a hivatalos, megadott időre szóló felkérést, illetve visszaigazolt jelentkezést;
 • rövid információt a képzést nyújtó oktató(k)ról és a szakirány(uk)ról;
 • rövid tájékoztató a képzés tervezett módszeréről
 • rövid szakmai önéletrajzot.

Nem pályázhatnak azok a társulatok, melyek 2004-ben működésükhöz, fenntartásukhoz 4 millió Ft-ot meghaladó állami vagy önkormányzati támogatásban részesültek. Kérjük mellékelni a nyilatkozatot, hogy ilyen támogatásban nem részesült.

Jelen kiírás keretén belül egy pályázó csak egy témakörben adhat be pályázatot.

A pályázatonként igényelhető összeg maximálisan 400 000 Ft lehet.


A pályázatok
2004. szeptember 27-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) A határon túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap . A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Táncművészeti Szakmai Kollégium