A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2002. évre a kiemelkedő művészi- szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít a:

 • az ifjúság és pályakezdő fiatalok pályázataira,
 • határon túli magyar kultúra támogatásra,
 • az olaszországi magyar év programjainak támogatására,
 • aktuális évfordulókra (2002 Kossuth; 2003 Rákóczi).

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 1. Művészek, hivatásos művészeti együttesek új produkcióinak megvalósítására. (Honoráriumra, tisztelet díjra valamint a produkció létrejöttéhez és promóciójához szükséges dologi kiadásokra).
 2. [Altéma kódszám: 1517] 

 3. Művészek hivatásos művészeti együttesek új és korábbi produkcióinak belföldi és külföldi forgalmazására. (Az alkotók és közreműködök, előadók szállás- és útiköltségére, bérleti díjra).
 4. [Altéma kódszám: 1518] 

 5. Hazai hivatásos táncművész együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon—versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon—való részvételére (szállás- és útiköltségre).
 6. [Altéma kódszám: 1503] 

 7. Neves külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való fellépésére, külföldi szakemberek fogadására. (Honoráriumra, szállás- és útiköltségre).
 8. [Altéma kódszám: 1535] 

 9. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények pályázhatnak táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására. (Honoráriumra, szállás- és útiköltségre, a produkció megvalósításához szükséges dologi kiadásokra).
 10. [Altéma kódszám: 1504] 

 11. Nagy sikerű nemzeti és nemzetközi értékű táncművek felújítására. (Honoráriumra, vendégművész, szállás- és útiköltségére, dologi kiadásokra).
 12. [Altéma kódszám: 1508] 

 13. A határon túl létrejövő új magyar táncművek megvalósítására, magyarországi bemutatására. (Honoráriumra, útiköltségre és a produkció létrejöttéhez szükséges dologi kiadásokra).
 14. [Altéma kódszám: 1519] 

 15. Kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok megjelentetésére. A pályázathoz a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát továbbá a kiadói árajánlatot mellékelni kell.
 16. [Altéma kódszám: 1512] 

 17. Országos vagy regionális hatáskörű szervezetek,(szövetségek egyesületek) táncművészeti szakmai rendezvényeinek, képzéseinek, továbbképzéseinek megvalósítására. (Terembérleti díjakra, kölcsönzési díjakra, szállás- és útiköltségre, tiszteletdíjra).
 18. [Altéma kódszám: 1507] 

 19. Táncprodukciókat folyamatosan befogadó intézmények pályázhatnak a befogadandó előadások megtartására. (Kölcsönzési díjra, szállás- és útiköltségre, tiszteletdíjra). A fellépő szándéknyilatkozatát mellékelni szükséges.

[Altéma kódszám: 1531]

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

 A pályázatok 2002. január 21-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Táncművészeti Szakmai Kollégium