A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Látta és egyetért : szignó

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja  

Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítványt

TÁNCMŰVÉSZET c. lap

2006. évi 5 ., 6.   lapszámának megjelentetésére  

Altéma kódszáma: 1501  

A pályázat kiterjedhet:

 • a táncművészeti szakma képviselői által tett nyilatkozatok, riportok, létrehozott produkciók dokumentálására, bemutatására.  

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakma aktualitásainak időbeni közzététele,
 • a közölt tartalom szakmai jelentősége, értéke,
 • a lap technikai színvonala.  

A megpályázható maximum összeg: 1 millió forint.  

A pályázónak csatolnia kell a lapbejegyzés másolatát, valamint az utolsó megjelent lapszámot.

Az összevont lapszám egy megjelenésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének másfélszeresét!    

A pályázónak írásban kell vállalnia, hogy aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Amennyiben pályázatában az auditált példányszámtól való jelentős eltérés tapasztalható, a megítélt összeget az NKA visszakövetelheti.  

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

1. Hagyományos megjelentetés:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
 • szövegbevitel (írás), szkennelése
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költségjogcímet jelöl meg, úgy indokolnia kell, amit a kollégium külön bírál el.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A pályázatok
2007. január 22-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Táncművészeti Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!