A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására.
A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt előírni.
A programok megvalósításának tervezett időtartama: 2007. november 1.–2008. június 30.

1. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) új produkcióik megvalósítására  

Altéma kódszáma: 1517
   
Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.
   
A 2007. április 5-6-i döntésen nyertes pályázók nem nyújthatnak be pályázatot.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkciójukkal kísérleti jellegű, új értékeket kíván felmutatni,
 • produkciói alkotói és előadói sikerrel szerepelt hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

 
Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • fény-, hang-, látványtervezésre,
 • bérleti díjra,
 • promócióra,
 • jogdíjra.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 4 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat,
 • szinopszist, maximum 1-3 oldal terjedelemben
 • befogadó nyilatkozatot.

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió forint.
                                                                                                                      
2. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy  
    esetében, annak fenntartója) már bemutatott produkcióinak forgalmazására

Altéma kódszáma: 1518

Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató, művészek, művészeti együttesek pályázhatnak.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a művészeti élet bármely területén jelenlévő mértékadó szakemberek ajánlása
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 11 millió forint

3. Hazai hivatásos táncművész együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak
    fenntartója), szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon-versenyeken, konferenciákon,
    tanulmányutakon való részvételére

    Altéma kódszáma: 1503

Támogatás igényelhető:

 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
 • belépőjegyre,
 • standbérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról.

A 3. és 4. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint

4. Rendező szervezetek a fontos külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon,  
    fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására

Altéma kódszáma: 1524           

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • szerzői jogdíjakra,
 • fény-, hangtechnika bérleti díjára,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • promócióra,
 • reklám- és propagandaköltségekre,
 • dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát,
 • a program helyét, idejét, a meghívás célját.

A 3. és 4. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint

5. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy      
    esetében, annak fenntartója) nagysikerű nemzeti és nemzetközi értékű táncműveinek   
    felújítására, melyek bemutatása legalább 2 évvel megelőzte a felújítás tervezett időpontját

Altéma kódszáma: 1536

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkciójukkal kísérleti jellegű, új értékeket kívánnak felmutatni;
 • produkciói alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon,
 • versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • vendégművész szállás-, és útiköltségére,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • jogdíjra.

A támogatást kizárólag a felújított mű bemutatójáig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.

6. Határon túli magyar hivatásos művészek, művészeti táncegyüttesek (nem önálló jogi
    személy esetében, annak fenntartója) produkcióinak magyarországi bemutatására

Altéma kódszáma: 1532

Pályázatot csak határon túli hivatásos művészek, művészeti együttesek, szervezetek nyújthatnak be.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • szállításra,
 • csoportos érkeztetésre,
 • promócióra,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A befogadó intézmény szándéknyilatkozatát.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 2 millió forint

7. Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítására

Altéma kódszáma: 1507

Pályázatot a rendezőszerv nyújthatja be. Erre a pályázati pontra magánszemélyek és oktatási intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • dokumentálásra.

Dokumentáció megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • a képzés tematikáját, az oktatók nevét.

                                                                                 
 Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint

8. Táncprodukciók folyamatos (legalább 5 előadás) bemutatására

Altéma kódszáma: 1526

Pályázatot e témában csak a befogadó intézmény nyújthat be, kizárólag vendégprodukciók   
bemutatására.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • kölcsönzési díjra,
 • szállás- és útiköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • reklám- és propagandaköltségre,

A pályázathoz csatolni kell:

 • a bemutatandó előadások címét, tervezett időpontjait, 
 • a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint

9. Alkotói támogatás tánctudományi kutatások (történeti, elméleti munkák) megvalósítására

Altéma kódszáma: 1502

A pályázónak csatolnia kell a megírandó munkájának részletes szinopszisát és kutatási tervét (max. 5 oldal).
A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt munka megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra havi 70.000 Ft alkotói támogatást biztosít.
A pályázónak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

A 9. és 10. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint

 

10. Kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok CD-n, DVD-n történő megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1512

Pályázatot a mű kiadója nyújthatja be.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiadvány szinopszisát, max. 5 oldal terjedelemben,
 • a megjelenő anyag szerzői jogállásának igazolását.

Támogatás igényelhető:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre:
 • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító-előállítási és -csomagolási költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).                                                                                                               

A 9. és 10. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

11. Alkotói támogatás táncművészeti rövidfilmek (5-10 perc) elkészítésére

Altéma kódszáma: 1502

Pályázatot csak magánszemélyek nyújthatnak be,

A pályázathoz csatolni kell:

 • szinopszist
 • a mű címét
 • vázlatos story board-ot, amiből következtetni lehet a film képi világára
 • a művész szakmai önéletrajzát
 • a tervezett közreműködők névsorát.

A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt munka elkészítéséhez legfeljebb 6 hónapos időtartamra havi 100.000 Ft alkotói támogatást biztosít

A szakmai beszámolóhoz mellékelni kell a kész film egy kópiáját DVD-n.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint

A pályázat 2007. november 26-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Táncművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!