A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2006 .szeptember 1-je és 2007. augusztus 31-e között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására.                                                  

1. Hivatásos, független, alternatív művészeti együttesek, művészek új produkcióik megvalósítására

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.  

Altéma kódszáma: 1517  

Támogatás igényelhető: honoráriumra, tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére, jelmezre, díszletre, kellékre, fény-, hangtechnika-, és látványtervezésre, kölcsönzési díjra, bérleti díjra, promócióra.  

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók : akik a művészeti élet bármely területén jelenlévő mértékadó szakemberi ajánlást csatolnak pályázatukhoz  

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a megvalósulandó projekt szinopszisát, befogadó nyilatkozatot a program tervezett időpontjának megjelölésével,
 • a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat.

Befogadónyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió forint.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 4 millió forint.

2. Hivatásos, független, alternatív művészeti együttesek, művészek új és korábbi produkcióinak bel- és külföldi forgalmazására

Altéma kódszáma: 1518  

 

Támogatás igényelhető: az alkotók és közreműködök, előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére, szállásköltségre, útiköltségére, szállításra, bérleti díjra.  

A pályázat benyújtásánál az alábbi információkat kérjük megadni:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a művészeti élet bármely területén jelenlévő mértékadó szakemberek ajánlása
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.  

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a befogadó nyilatkozatot az előadások tervezett időpontjainak megjelölésével.  

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió forint.   

3. Táncprodukciók folyamatos (legalább 5 előadás) bemutatására

Pályázatot e témában csak a befogadóintézmény nyújthat be kizárólag vendégprodukciók bemutatására.  

  Altéma kódszáma: 1531  

 

Támogatás igényelhető: kölcsönzési díjra, szállás- és útiköltségre, csoportos étkeztetésre, tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, reklám- és propagandaköltségre, dokumentálásra.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a bemutatandó előadás címét,
 • tervezett időpontját,
 • a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió forint.  

4. Hazai hivatásos táncművész-együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére  

Altéma kódszáma: 1503  

 

Támogatás igényelhető: szállásra, útiköltségre, szállításra, biztosításra, részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra, standbérleti díjra, területfoglalási díjra, bérleti díjra, dokumentálásra.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról.                                                                                                                           

A 4. és 5. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.  

5. Rendezőszervezetek a fontos külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására  

Altéma kódszáma: 1535  

 

Támogatás igényelhető: honoráriumra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, szerzői jogdíjakra, technikai költségekre, szállásra, útiköltségre, csoportos étkeztetésére ,   promócióra , reklám- és propagandaköltségre, dokumentálásra.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát,
 • a program helyét, idejét,
 • a meghívás célját.  

A 4. és 5. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.                                                                          

6. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására  

Altéma kódszáma: 1504  

Támogatás igényelhető: honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére, díszletre, jelmezre, kellékre, utazásra, szállásra, csoportos érkeztetésre, kölcsönzési díjra, bérleti díjra.    

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítás célját,
 • tervezett idejét,
 • helyét.                 

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 2,2 millió forint.  

7. Hivatásos, független, alternatív művészeti együttesek, művészek, nagysikerű nemzeti és nemzetközi értékű táncműveinek felújítására  

Altéma kódszáma: 1536  

 

Támogatás igényelhető: tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, jelmezre, díszletre, kellékre, szállásra, útiköltségre, bérleti díjra, kölcsönzési díjra.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.  

8. Határon túli magyar hivatásos művészeti táncegyüttesek, művészek, produkcióik magyarországi bemutatására

Altéma kódszáma: 1532  

 

Támogatás igényelhető: tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, útiköltségre, szállásra, szállításra, promócióra, reklám- és propagandaköltségre.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • befogadónyilatkozatot az előadások tervezett időpontjainak megjelölésével.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 2 millió forint.

9. Táncművészeti képzések, továbbképzések megvalósítására  

Altéma kódszáma: 1507

 

Pályázatot a rendezőszerv nyújthatja be. Magánszemély nem pályázhat.  

Támogatás igényelhető: terembérleti díjra, kölcsönzési díjra, szállásra, útiköltségre, csoportos étkeztetésre, tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, reklám- és propagandaköltségre, dokumentálásra.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a képzés tematikáját,
 • az oktatók nevét,
 • a rendezvény célját.                                                                                  

  Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.  

10. Alkotói támogatás tánctudományi kutatások (történeti, elméleti, fordítói munkák) megvalósítására  

Altéma kódszáma: 1502

 

A pályázónak csatolnia kell :   a megírandó munkájának részletes szinopszisát ( max . 5 oldal). A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt munka megírásához legfeljebb 10 hónapos időtartamra havi 60 000 Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázónak a munka végeztével – szakmai beszámolóként – a kézirat egy példányát be kell nyújtania.  

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.  

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.  

11. Kiadók kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok hagyományos vagy CD-n történő megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1512

 

A pályázathoz csatolni kell: a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát, továbbá 2 db nyomdai árajánlatot, illetve a CD-n megjelenő anyag szerzői jogállásának igazolását.  

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotós) vagy számlás kifizetésére
 • szerzői jogdíjakra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre:

o         szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés ),

o         kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),

o         képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o         korrektúra,

 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotós) vagy számlás kifizetésére
 • szerzői jogdíjakra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre:

o         szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés ),

o         képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o         korrektúra,

 • gyártási, csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító-előállítás és csomagolás költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).                                                                                                                  

            Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.  

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt előírni.

A pályázatok
2006. október 13-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Táncművészeti Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!