Táncművészeti – 2005.


“A T&Aacute V&Eacute SZETI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM MEGH&Iacute V&Aacute SOS P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” “2005. DECEMBER 19. “
“A T&Aacute V&Eacute SZETI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM FOLY&Oacute IRAT-P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-tncmvszeti-szakmai-kollgium-folyirat-plyzati-felhvsa/ “2005. NOVEMBER 15. “
“A T&Aacute V&Eacute SZETI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM FOLY&Oacute IRAT-P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-tncmvszeti-szakmai-kollgium-folyirat-plyzati-felhvsa-2/ “2005. NOVEMBER 15. “
“A T&Aacute V&Eacute SZETI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-tncmvszeti-szakmai-kollgium-plyzati-felhvsa/ “2005. OKT&Oacute BER 4. “
“A T&Aacute V&Eacute SZETI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-tncmvszeti-szakmai-kollgium-plyzati-felhvsa-2/ “2005. FEBRU&Aacute R 25. “