Táncművészeti – 2006.


“A T&Aacute V&Eacute SZETI KOLL&Eacute GIUM FOLY&Oacute IRAT-P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-tncmvszeti-kollgium-folyirat-plyzati-felhvsa/ “2006. NOVEMBER 30. “
“A T&Aacute V&Eacute SZETI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA” https://nka.hu/a-tncmvszeti-kollgium-plyzati-felhvsa/ “2006. OKT&Oacute BER 13. “
“A T&Aacute V&Eacute SZETI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM M&Oacute DOS&Iacute TOTT P&Aacute LY&Aacute ZATI FELH&Iacute V&Aacute SA ( ! ) “ https://nka.hu/a-tncmvszeti-szakmai-kollgium-mdostott-plyzati-felhvsa/ “2006. &Aacute PRILIS 10. “