A ZENEI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Látta és egyetért :

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet, pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1) 2008. december 31-ig megvalósuló nemzetközi és/vagy országos zenei versenyek megrendezésére  

Altéma kódszáma: 1425  

Pályázhatnak olyan jogi személyek, akiknek vagy amelyeknek ez a tevékenységi körébe tartozik.  

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, amelynek kiírása, programja és a zsűri összetétele biztosítja, hogy a verseny művészileg és a leendő nyertesek karrierépítése szempontjából kiemelkedő jelentőségű.  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a verseny tradíciói, szakmai értéke, illetve hazai/nemzetközi elismertsége,
 • a bírálóbizottság tagjainak rangja, nemzetközi reputációja,
 • a résztvevő versenyzőkkel szemben támasztott szakmai követelmények foka,
 • a verseny jelentősége a leendő nyertesek nemzetközi karrierépítése szempontjából.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a verseny részletes programját,
 • a versenykiírás szövegét,
 • a zsűri névsorát.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • zsűri, illetve előadóművészek vagy előadók tiszteletdíja és annak járulékai, vagy a tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • terembérlet,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségei (kivéve eszközvásárlás),
 • reklám- és propagandaköltség (nyomdai előállítású vagy elektronikus anyagok).  

2) 2008. augusztus 31-ig megvalósuló mesterkurzusok megrendezésére, jelentős külföldi és/vagy hazai előadók meghívásával  

Altéma kódszáma: 1404  

Pályázhatnak olyan jogi személyek, akiknek, vagy amelyeknek ez a tevékenységi körébe tartozik.  

Pályázni lehet egyedi, vagy időben széthúzódó ciklusszerű mesterkurzusokra.  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a kurzust vezető művész(-ek) rangja, nemzetközi elismertsége,
 • a kurzus szakmai célja, várható hatása a résztvevők szakmai fejlődésére,
 • a kurzus iránt várható szakmai érdeklődés mértéke, a résztvevők tervezett száma.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott előadó(k) rövid szakmai bemutatását,
 • a kurzus célját, helyszínét,
 • a lebonyolítás formáját (esetleges nevezési díját),
 • a résztvevők körét és várható létszámát.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • előadóművészek, vagy előadók tiszteletdíja és annak járulékai, vagy a tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • terembérlet,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségei (kivéve eszközvásárlás),
 • reklám- és propagandaköltség (nyomdai előállítású vagy elektronikus anyagok).  

3) A magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek 2008. augusztus 31-ig megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciákon való részvételére  

Altéma kódszáma: 1403  

Pályázhatnak természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények.  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a megpályázott konferencia szakmai értéke és nemzetközi jelentősége,
 • a pályázók eddigi munkásságának rangja, elismertsége,
 • a konferencia aktualitása, várható hatása a hazai zenetudományra.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • részvételi díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség.  

A megpályázható legmagasabb összeg:

 • Európában megrendezésre kerülő zenei konferencia esetén 100 000 Ft   
 • Európán kívüli zenei konferencia esetén 150 000 Ft  

Előnyt élvez az a pályázó, aki a rendező szervezetnek vezetőségi tagja, vagy jelöltje, továbbá akinek az előadását a konferencia vezetősége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik.  

4) Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek 2008. augusztus 31-ig külföldi zenei versenyeken való részvételére  

Altéma kódszáma: 1423  

Pályázhatnak természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek.  

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.  

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőjének – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a verseny nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása,
 • a pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikerei.

A pályázathoz csatolni kell a rendező szerv írásos visszaigazolását.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • utazási költség,
 • nevezési dí.  

5) Magyar előadóművészek és együttesek 2008. augusztus 31-ig külföldi szereplésére  

Altéma kódszáma: 1423                                   

Pályázhatnak természetes és jogi személyek.  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a megcélzott zenei esemény nemzetközi rangja, jelentősége,
 • a hangverseny(ek) műsora, kiváltképp tekintettel a kortárs magyar zeneművekre.  

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőjének – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezők írásos meghívását, vagy a kiküldők szándéknyilatkozatát,
 • az egyéb költségek fedezésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
 • a hangverseny(ek) tervezett helyszínét és programját.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • honorárium.  

6) Alkotói támogatás zenetudományi munkák létrehozására  

Altéma kódszáma: 1402  

Pályázatot magánszemélyek nyújthatnak be.  

A kollégium legfeljebb 2-4 alkotói támogatást szándékozik kiadni (legalább egyet posztdoktor-kutatónak) zenetudományi munkák létrehozására.

Az elkészítendő mű egy önálló kutatáson alapuló, új eredményeket publikáló könyv, vagy nagyméretű (legalább 4 íves), nemzetközi (kivételes esetben hazai) szakfolyóiratban publikálandó tanulmány, illetve annak egy év alatt elkészíthető, arányos része.  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • az alkotó korábbi publikációinak értéke,
 • az alkotó hazai/nemzetközi tudományos elismertsége,
 • a választott kutatási téma aktualitása, újdonságértéke, illetve jelentősége.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a mű tervezett címét, tartalomjegyzékét és egy maximum 1 oldalas kutatási tervet,
 • a befejezés várható időpontját és az egy év alatt elvégzendő munka meghatározását,
 • a könyv kiadójának (cikk esetében lehetőleg a folyóiratnak) elvi befogadó nyilatkozatát,
 • az író szakmai önéletrajzát (maximum 1 oldal terjedelemben).  

A megpályázható összeg 1 200 000 Ft  

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.  

A megítélt támogatás kifizetése két részletben történik.

Az első részlet ( 500 000 Ft ) utalására a szerződés aláírását követően kerül sor. A szerződés dátumától számított 6 hónap elteltével a kollégiumhoz be kell nyújtani az addig elvégzett munkát.

  A második részlet ( 700 000 Ft ) utalásának feltétele a benyújtott kézirat elfogadása. Amennyiben a kollégium a kézirat színvonalát és/vagy mennyiségét nem tartja megfelelőnek, a támogatási összeg második részletének utalására nem kerül sor.  

A kézirat benyújtásának végső határideje 2008. június 30.  

7) A könnyűzenei, világzenei, és jazz hangversenyélet támogatására  

Altéma kódszáma: 1440  

Pályázhatnak hangversenyrendezők a következő programokra:

 • 2008. június 30-ig hangversenyek megrendezésére,
 • 2008. június 30-ig kiemelkedő nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezésére.  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a közreműködő előadók rangja, elismertsége,
 • a megcélzott hallgatói közösség/közönség vélhető elvárása,
 • a programok műfaji jellege,
 • a fesztiválok hagyományai, korábbi sikerei.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadó nyilatkozatot,
 • a hangverseny, fesztivál részletes programját és költségvetését.  

Az igényelhető támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar szerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik, vagy tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíj,
 • terembérlet,
 • hangszerszállítás,
 • zongorahangolás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás),
 • reklám- és propagandaköltség (nyomtatott és elektronikus anyagok).  

8) Magyar könnyűzenei, világzenei és jazz előadóművészek és együttesek 2008. június 30-ig történő nemzetközi szereplésére  

Altéma kódszáma: 1441  

Pályázhatnak természetes és jogi személyek.  

Együttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőjének – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a megcélzott rendezvény nemzetközi rangja, ismertsége,
 • a hazai könnyűzene, világzene és jazz széles körű nemzetközi megismertetésének,
 • exportjának esélye és lehetősége,
 • a rendezvény teljesülésének, a meghívás abszolválásának garanciái.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezők írásos meghívását,
 • az egyéb költségek fedezésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
 • a hangverseny tervezett programját.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség.

Előnyt élvez az a pályázó, akinek hangverseny-programjában magyar mű is szerepel.          

9) Jazzklubok színvonalas programjainak 2007. december 31-ig történő megvalósítására  

Altéma kódszáma: 1443  

Pályázhatnak:

 • azok a jazzklubok, amelyek önkormányzati fenntartású kulturális intézmény, vagy önkormányzat többségi tulajdonát képező közhasznú társaság keretei között működnek, évente legalább 8-10 jazzelőadást tartanak és legalább 1 éve működnek,
 • olyan jazzklubok, amelyek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, legalább évi 8-10 jazz előadást tartanak és legalább 1 éve rendszeresen működnek.  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a jazzklubok működésének fent jelzett igazolásai,
 • a programok közreműködőinek szakmai rangja, elismertsége,
 • a jazz műfaji sokszínűségének felmutatása,
 • a klubok közösségformáló hatása.  

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az előadások programját,
 • a tervezett költségvetést,
 • a saját és/vagy fenntartói hozzájárulás mértékét.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • művészek fellépti díja,
 • hangszerszállítás,
 • koncertek propagandaköltsége.  

Támogatás nagy értékű tárgyi eszközre ( 100 000 Ft feletti) és üzemeltetési kiadásra (rezsire) nem igényelhető!  

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az igényelt támogatással egyenértékű önrésszel rendelkeznek.  

10) Műemlék orgonák restaurálásának támogatására  

Altéma kódszáma: 1432  

Pályázhatnak az orgona tulajdonosai, illetve azok törvényes képviselői.  

A pályázathoz csatolni kell:                                                                                      

 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt,
 • a kivitelező részletes költségvetését,
 • az orgona tulajdonosának saját szabályzatában (esetleg) előírt főhatósági hozzájárulás másolatát.    

A munkálatokat a restaurálásban már jártas – megfelelő referenciaanyaggal rendelkező – orgonaépítővel kell elvégeztetni. A referenciaanyagot kérjük mellékelni!  

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Az elbírálás során előnyt élveznek, akik

 • a restaurálási költségek jelentős részét saját, illetve más – egyházközségi, önkormányzati, alapítványi stb. – forrásból biztosítják, és az utóbbiak esetében a támogatásról szóló levél/dokumentum másolatát mellékelik,
 • a hangszer egészének (belső szerkezet és szekrény) restaurálását tűzik ki célul,
 • benyújtója a restaurálást követően biztosítja az orgona méltó, többfunkciós használatát (az egyházközség által alkalmazott képzett kántor, illetve egyházzenész működése, illetve hangversenyek rendezése, erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat),
 • élvezik a települési vagy megyei önkormányzat támogatását is,
 • a munkálatokat 2008. június 30-ig befejezik.

Támogatás igényelhető a felújítással kapcsolatos valamennyi anyagköltségre, szakmunkára és   szállítási költségre.  

A pályázat elbírálására és a teljesítés elfogadására a kollégium – bevonva a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársát is – szakértők segítségét veheti igénybe.  

A támogatási összeg utalása a munkák befejeztével, annak szakmai elfogadása után történik.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázatok
2007. május 7-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Zenei Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!