A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

Hungarofest Kht

számára a Partra Magyar! Hollandiai Magyar Kulturális Évad hollandiai meghívással és holland részfinanszírozással rendelkező, 2004. december 18-ig megvalósuló zenei programjai megrendezésére.

Altéma kódszám: 1407

A pályázathoz csatolni kell

 • a részfinanszírozásról szóló nyilatkozatot (Ft-ban meghatározva),
 • a programonkénti részletes költségvetést.

Támogatás az alábbi kiadásokra igényelhető:

 • tiszteletdíj és annak járulékai,
 • jogdíj és annak járulékai,
 • úti- és szállítási költség,
 • vám- és biztosítási költség,
 • szállásköltség,
 • terem- és helyszínbérleti díj,
 • kölcsönzési díj,
 • a színpad építési és bontási költsége,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A megpályázható támogatás összege: 20 000 000 Ft.


A pályázatok
2004. október 22-ig
beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – beleérteve a vállalkozás nagyságrendi minősítéséhez szükséges betétlapot is – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázat érvénytelen!

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 20 napon belül a pályázó értesítést kap

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra között, pénteken 9.00-12.00 óra között.

Zenei Szakmai Kollégium