A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázni csak a 2008. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, melyre meghívja a

Miskolci Operafesztivál Kht.-t
a 2008. évi Miskolci Operafesztivál megrendezésére

Altéma kódszáma: 1407

A pályázati program megvalósítási határideje: 2008. augusztus 31.
A megpályázható támogatás összege: 100.000.000 Ft

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a fesztivál szakmai színvonala, nemzetközi rangja, megbecsültsége,
 • a műsorszerkesztés tartalmi jegyei, a közreműködő művészek elismertsége,
 • a program illeszkedése a fesztivál korábbi hagyományaihoz,
 • a fesztivál zenei, kulturális és turisztikai szerepe a város és a régió életében.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj,
 • szerzői jogdíj,
 • bérleti díj,
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • pr- és marketingköltség (grafika, nyomda, fordítás),
 • színpadépítés és -bontás
 • audiovizuális eszközök bérleti díja
 • hangszerkölcsönzés,
 • hangszerszállítás,
 • hangszerhangolás,

A támogatási összeg 5%-a rezsiátalányként nem számolható el.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

A pályázat 2008. május 5-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Zenei Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!