A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A belföldi hangversenyélet támogatására

Pályázhatnak hangversenyrendezők a 2003. májustól 2004. június 30-ig megvalósuló programokra.

a./ Hangversenyek, bérleti sorozatok felnőtt közönség részére

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének,
 • a fellépő művészek, együttesek feltüntetésével,
 • a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény helyszínek kezelői által adott befogadó nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 5o %-a lehet.

(Kivételt képeznek a kortárs zenei műsorok.)

A pályázathoz mellékelni kell a 2002. évben megvalósult programok rövid értékelését, az előadás- szám, a fizető nézőszám , valamint a bevételek ( kiemelve a jegy/bérlet bevételek) tervhez viszonyított alakulását.

b./ Ifjúsági, (iskolai) hangversenyek bérleti sorozatának megszervezésére

A pályázatra legalább három hangversenyből álló sorozat (ok) részletes tervét kell benyújtani, amely tartalmazza :

 • az évad során tervezett előadások számát, helyszínét és műsor tervét,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezését,
 • a tervezett helyszínek befogadóképességét.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény helyszínek kezelői által adott befogadó nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A pályázathoz mellékelni kell a 2002. évben megvalósult programok rövid értékelését, az előadás szám, a fizető nézőszám, valamint a bevételek ( kiemelve a jegy/bérlet bevételek) tervhez viszonyított alakulását.

Pályázni a szereplők tiszteletdíjára (és annak járulékára), jogdíjra, vidéki sorozatok esetében útiköltségre és szállásköltségre lehet.

Előnyt élveznek az önrészt vállaló vagy más támogatással is rendelkező pályázók, illetve a több helyszínen előadásra kerülő programok.

Altéma kódszáma: 1434

2. Támogatás nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezésére

Pályázatot a fesztivál rendezője nyújthat be a 2003. májustól 2004.június 30-ig megrendezendő fesztiválok részletes programjával és költségvetésével

Támogatás kérhető: a fellépő művészek tiszteletdíjára (és járulékára), jogdíjakra, propaganda költségekre, terembérletre, valamint audio-vizuális technikai eszközök bérlésére.

Altéma kódszáma: 1407

3. Támogatás nemzetközi és/vagy országos zenei versenyek és szakmai találkozók megrendezésére

Pályázhatnak zeneoktatási intézmények és szakmai szervezetek a 2003. májustól 2004. június 30-ig megrendezendő verseny, illetve szakmai találkozó részletes programjával, céljának, résztvevői körének megjelölésével, a zsűri, illetve vendégművészek, vagy előadók tiszteletdíjára (és annak -járulékára), szállás- és útiköltségére, terembérletre, propaganda-költségekre, audio-vizuális technikai eszközök bérlésére. Pályázni lehet továbbá oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségeire. (kivéve eszközvásárlás)

Előnyt élveznek más támogatói hozzájárulást igazoló pályázók.

Altéma kódszáma: 1425

4. Támogatás nemzetközi rangú tanárok vezetésével tartott mesterkurzusok, továbbképzések rendezésére

Pályázhatnak szakirányú felsőoktatási intézmények és szakmai egyesületek a 2003. májustól 2004. június 3o-ig – vendégművészek és tanárok vezetésével – tartandó mesterkurzusokra, továbbképzésekre.

Támogatás kérhető: előadók tiszteletdíjára (és annak járulékára), utazási és szállásköltségére, a résztvevők szállásköltségére, továbbá oktatási segédletnek használható audio-vizuális felvételek készítéséhez szükséges eszközök bérlésére, és kazetta beszerzésére.

A több programmal pályázók egy összesített pályázatot nyújthatnak be az egyes kurzusok fontossági sorrendjének, témájának meghatározásával a résztvevői kör és várható létszám megjelölésével, valamint eseményekre lebontott részletes költségvetéssel. Előnyt élveznek a más rendezőkkel együttműködő, valamint a nagyobb önrészt vállaló pályázók.

Altéma kódszáma: 1404

5. Támogatás magyar előadóművészek és együttesek szerepléséhez a világ jelentős zenei eseményein

Pályázhatnak természetes és jogi személyek.

A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

A pályázathoz mellékelni kell a rendezők írásos meghívását és az egyéb költségek fedezetére vonatkozó kötelezettség-vállalást.

Altéma kódszáma: 1423

6. Támogatás jelentős nemzetközi elismertséggel rendelkező előadóművész vagy együttes magyarországi vendégszereplésére

Pályázhatnak hangversenyrendezői joggal rendelkező vállalkozások, költségvetési intézmények és non profit szervezetek.

Pályázni lehet honoráriumra, (annak járulékára) útiköltségre, szállás költségre, terembérre, propaganda költségekre.

Pályázni a költségeknek legfeljebb 5o%-ára lehet.

Előnyt élveznek más támogatói hozzájárulást igazoló pályázók.

Altéma kódszáma: 1424

7. Támogatás fiatal művészek és kamaraegyüttesek külföldi versenyeken vagy kurzusokon való részvételére

Pályázhatnak természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek.

A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt.

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

Előnyben részesülnek, akik országos vagy nemzetközi versenyen már eredményesen szerepeltek.

A pályázathoz mellékelni kell a rendező szerv írásos meghívását.

Altéma kódszáma: 1403

8. Támogatás a magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek nemzetközi konferenciákon való részvételére

Pályázhatnak természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények.

Pályázni lehet részvételi díjra, útiköltségre, szállásköltségre.

Előnyt élvez az a pályázó, aki a rendező szervezetnek vezetőségi tagja vagy jelöltje, továbbá akiknek az előadását a konferencia vezetősége elfogadta illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik.

Altéma kódszáma: 1403

9. Amatőr énekkarok külföldi fesztiválokon, versenyeken való részvételéhez

Támogatásra pályázhatnak olyan együttesek fenntartói, amelyek az utóbbi három évben a három legmagasabb hazai minősítési fokozat (HANGVERSENYKÓRUS SUMMA CUM LAUDE, HANGVERSENYKÓRUS CUM LAUDE, HANGVERSENYKÓRUS) valamelyikét megszerezték és/vagy országos, vagy nemzetközi versenyen szerzett díjjal rendelkeznek.

Pályázni kizárólag útiköltség hozzájárulásra lehet a program tervezetével, amelyhez mellékelni kell a rendezők meghívólevelét, illetve a verseny-nevezés elfogadását, és a minősítések vagy díjak dokumentumának másolatát.

Altéma kódszáma: 1435

10. Zeneművészek, zenei előadó együttesek kölcsönös vendégszereplésére vidéki városokban

Pályázhatnak hangversenyrendezői joggal rendelkező vállalkozások, költségvetési intézmények és non profit szervezetek

A pályázat célja, hogy vidéken élő, magas művészi színvonalat képviselő muzsikusok és zenei együttesek több fellépési lehetőséghez jussanak és más városok közönsége is megismerhesse őket.

Pályázni lehet 2003. májustól – 2004. május 3o-ig legalább két város együttműködésével megvalósuló cserehangversenyekre.

A pályázatnak tartalmaznia kell a teljes műsortervet, a csereprogramban részt vevő szereplők (személyek, ill. együttesek) nevét, a részletes költségvetést, az együttműködési megállapodást a hangversenyek tervezett időpontjával és helyszínével.

A partnereknek külön-külön kell pályázniuk.

Egy pályázó legfeljebb két pályázatot adhat be.

Támogatás kérhető: a fellépő művészek honoráriumára (azok járulékára), karnagyok, szólisták szállásköltségére, együttesek esetében utazási költségre és hangszerszállításra, valamint jogdíjra.

Előnyben részesülnek azok a programok, amelyekben kortárs magyar szerző műve is szerepel – különös tekintettel az NKA “házi-zeneszerző” pályázatára készült kompozíciókra -, továbbá azok a pályázók, akik a hangversenyek teljes költségéből legalább 30%-os önrészt vállalnak.

Altéma kódszáma: 1408

 11. Zenei rovat indítására, fejlesztésére országos és megyei lapokban

A pályázat célja: a zenei, illetve zenetudományi újságírás, zenekritikai élet fellendítése.

Pályázhatnak országos és megyei napi- és hetilapok kiadói, vagy tulajdonosai, akik vállalják heti rendszerességgel a zenei élet eseményeinek (hangversenyek, operaelőadások, rádió és televízió programok, hanglemezek, kották és zenei könyvek, konferenciák) kritikai értékelését, a nagyközönséget szakszerűen informáló zenei publicisztikák megjelentetését.

A pályázónak vállalnia kell, hogy székhelyének zenei élete mellett az ország, a megye más részein rendezett jelentős zenei eseményekkel is rendszeresen foglalkozik.

Pályázni lehet a 2003. májustól – 2004. június 30-ig a napi- és hetilapokban megjelenő zenei kritikát, értékelést készítő, nem főállású szerkesztőségi munkatársak honoráriumára (és járulékaira).

A pályázatnak tartalmaznia kell a lap utóbbi két évben közölt fontosabb zenei tárgyú írásainak jegyzékét, továbbá a pályázatban meghatározott feladatra felkért zenei illetve zenetudományi végzettséggel rendelkező munkatárs(ak) nevét, rövid szakmai életrajzát és szándéknyilatkozatát.

Altéma kódszáma: 1436

12. Meghívásos pályázat kortárs magyar zeneművek hangfelvételére a Magyar Rádió részére

A pályázat célja a Magyar Rádió zenei lektorátusa által bemutatásra elfogadott új magyar zeneművek tartós felvételen való rögzítésének támogatása.

Pályázni a 2003. december 31-ig rögzítésre kerülő felvételek előadói honoráriumára (annak járulékaira), jogdíjra lehet.

A pályázathoz mellékelni kell a felvételre kiválasztott művek jegyzékét, az előadók névsorát és szándéknyilatkozatát, a részletes költségvetést, valamint a felvételek elkészítésének ütemezését

Altéma kódszáma: 1437  


A fenti pályázatok
2003. március 6-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


13. Műemlék orgonák restaurálásának támogatására

Pályázati feltételek

Pályázatot az orgona tulajdonosa, illetve annak törvényes képviselője nyújthat be.

A pályázathoz mellékelni kell

 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt ,
 • a kivitelező részletes költségvetését, valamint
 • az orgona tulajdonosának saját szabályzatában ( esetleg ) előírt főhatósági hozzájárulás másolatát.

A munkálatokat a restaurálásban már jártas – megfelelő referencia anyaggal rendelkező – orgonaépítővel kell elvégeztetni. (A referencia anyagot kérjük mellékelni)!

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek

 • a restaurálási költségek jelentős részét saját, illetve más – egyházközségi, önkormányzati, alapítványi stb. – forrásból biztosítják, és az utóbbiak esetében a támogatásról szóló levél/dokumentum másolatát mellékelik.
 • a hangszer egészének ( belső szerkezet és szekrény) restaurálását tűzik ki célul,
 • benyújtója a restaurálást követően biztosítja az orgona méltó, többfunkciós használatát (az egyházközség által alkalmazott képzett kántor, illetve egyházzenész működése, illetve hangversenyek rendezése, erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat),
 • élvezik a települési vagy megyei önkormányzat támogatását is, továbbá
 • a munkálatokat 2004 november 30-ig befejezik.

A támogatási összeg utalása utólag a benyújtott, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott számlamásolatok beérkezése, elfogadása után történik.

Altéma kódszáma: 1432

14. Új hangszerek és hangszertartozékok tervezésére

A kortárs zeneművek sokszor különleges igényeket támasztanak a hangszerekkel szemben, s ezek az igények nem elégíthetők ki maradéktalanul a hagyományos instrumentumokkal. Ezért szükségessé válhat a hagyományos hangszereknek nem mindig kedvező játékmódokat, hangzás-effektusokat kiváltó új akusztikus és elektronikus hangszerek, illetve a hagyományos hangszerekhez új kiegészítő elemek alkalmazása.

A pályázat ezen új igényeknek megfelelő új hangszerek, illetve kiegészítők tervezését és prototípusának elkészítését kívánja támogatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az új hangszer céljának, alkalmazási területének, játékmódjának, esetleges különleges notációjának ismertetését, teljes műszaki dokumentációval, a prototípus fényképével és hangfelvétellel (vagy e kettő helyett videofelvétellel) demonstrálva. A pályázathoz a szakértői véleményeket is mellékelni kell

Pályázhatnak természetes és jogi személyek.

Támogatás kérhető a 2003.szeptember 15-ig elkészült új hangszer, illetve kiegészítő prototípusának anyagköltségeire és két szakértő – hangszerész és hangszeres muzsikus vagy zeneszerző – számlás honoráriumára.

A hangszerek sorozatgyártását a kollégiumnak nem áll módjában támogatni.

Altéma kódszáma: 1438


A 13. és 14. pontban meghirdetett altémákra a pályázatok
2003. szeptember 15-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H- 1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

 

Zenei Szakmai Kollégium