A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet, pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Komolyzenei hanghordozók megjelentetésére                      

Altéma kódszáma: 1431

A pályázat témája: komolyzenei hangfelvételek CD-n, illetve DVD-n történő megjelentetése

A pályázat megvalósításának ideje: 2008. augusztus 1.–2009. szeptember 30. 

A pályázók köre: a hanghordozó kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 30 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:
Hangfelvételhez kapcsolódóan: 

 • szerzői és előadói honorárium,
 • jogdíjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei,

       Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:

 • ismertető szöveg szerzői és fordítói, szerkesztői és tervező-képszerkesztői honoráriuma,
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés),
 • gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.

A kollégiumtól igényelt támogatás a költségek legfeljebb 50%-a lehet; kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozata (muzeális, archív felvételek esetében a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata)
 • a felvétel szakmai indoklása, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételek zenei értéke – előnyt élveznek a kortárs alkotások, illetve zenei ritkaságok, különlegességek megjelentetői,
 • az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége – ugyanakkor előnyt élveznek a pályakezdő, kiemelt tehetségű (nemzetközi versenydíjnyertes)
  fiatal művészek támogatói,
 • a felvételek várható hazai és nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:  
A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a beszámolónak teljeskörűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási megfontolásaira.

2. Könnyűzenei, világzenei és jazz hanghordozók megjelentetésére                       

Altéma kódszáma: 1442

A pályázat témája: könnyűzenei, világzenei és jazzfelvételek CD-n, illetve DVD-n történő megjelentetése

A pályázat megvalósításának ideje: 2008. augusztus 1.–2009. szeptember 30. 

A pályázók köre: a hanghordozó kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 25 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:
Hangfelvételhez kapcsolódóan: 

 • szerzői és előadói honorárium,
 • jogdíjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei,

Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:

 • ismertető szöveg szerzői- és fordítói, szerkesztői- és tervező-képszerkesztői honoráriuma,
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés),
 • gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.

A kollégiumtól igényelt támogatás a költségek legfeljebb 50%-a lehet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozata (muzeális, archív felvételek esetében a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata),
 • a felvétel szakmai indoklása, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételek műfaji és zenei értéke,
 • az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

Előnyben részesülnek.

 • a magyar előadók megismertetését szélesebb körű hazai
 • és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók,
 • a kevéssé piacorientált műfajok képviselői,
 • fiatal amatőr előadók, szerzők, és/vagy együttesek első albumának megjelentetői.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:  
A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a beszámolónak teljeskörűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási megfontolásaira.

3.  Könnyűzenei, világzenei és jazzprodukciók megvalósítására

Altéma kódszáma: 1440

A pályázat témája: kiemelkedő jelentőségű, élő könnyűzenei, világzenei és jazzkoncertek és/vagy sorozatok megrendezése

A pályázat megvalósításának ideje: 2008. augusztus 1.–2009. június 30. 

A pályázók köre: hangversenyrendezők (önálló jogi, vagy természetes személy)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 20 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

 • előadói tiszteletdíjak,
 • jogdíjak,
 • terembérlet,
 • hangszerszállítás,
 • zongorahangolás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás),
 • reklám- és propagandaköltség (nyomtatott és elektronikus anyagok)

A kollégiumtól igényelt támogatás a költségek legfeljebb 50%-a lehet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a rendezvény tervezett főszereplőinek szándéknyilatkozata,
 • a rendezvényhelyszín(-ek) kezelői által adott befogadó nyilatkozat, 
 • a hangverseny(ek), fesztivál részletes programja és költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a megcélzott hallgatói közösség/közönség vélhető elvárása,
 • a programok műfaji jellege,
 • a rendezvény hagyományai, korábbi sikerei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:  
A beszámolónak teljeskörűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, valamint a rendezvény egyéb zenei, üzleti, mecénási, illetve turisztikai jelentőségére, eredményeire.

4. Alkotói támogatás zenetudományi munkák létrehozására

Altéma kódszáma: 1402

A pályázat témája: zenetudományi munkák létrehozása

A kollégium max. 2-4 alkotói támogatást szándékozik kiadni (legalább egyet posztdoktor kutatónak) zenetudományi munkák létrehozására. Az elkészítendő mű egy önálló kutatáson alapuló, új eredményeket publikáló könyv, vagy nagyméretű (legalább 4 íves), nemzetközi (kivételes esetben hazai) szakfolyóiratban publikálandó tanulmány.

A pályázat megvalósításának ideje: 2008. augusztus 1.–2009. november 30. 

A pályázók köre: zenetudományi kutató (természetes személy)

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat.

A támogatás utalása pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 3,6 millió Ft.

Egy-egy pályázó által megpályázható összeg max. 1,2 millió Ft lehet.

Az alkotói támogatás kiutalása két részben történik:

 • 40%-a a szerződés aláírását követően. (Ezután legkésőbb a szerződés dátumától számított 6 hónap elteltével a Kollégiumhoz be kell nyújtani az addig elvégzett munkát)
 • 60%-a a szerződésben vállalt határidőre elkészített teljes kézirat elfogadása után 30 napon belüli elfogadása után..

(Amennyiben a kollégium a kézirat színvonalát és/vagy mennyiségét nem tartja megfelelőnek, a támogatási összeg második részének utalására nem kerül sor.)

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a mű tervezett címe, tartalomjegyzéke és max. 1 oldalas kutatási terv,
 • az elvégzendő munka ütemezése, a befejezés várható időpontja, 
 • a könyv kiadójának (tanulmány esetében a folyóiratnak) elvi befogadó nyilatkozata,
 • az író szakmai önéletrajza (max. 1 oldal terjedelemben).

Az elbírálás szempontjai:

 • a kutatási téma újszerűsége, eredetisége,
 • a téma feldolgozásának minősége, a mű forrásértéke,
 • a szerző ismertsége, korábbi munkáinak hazai és nemzetközi jelentősége,
 • a kiadó, illetve a közlésre vállalkozó folyóirat szakmai rangja.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: a kézirat, illetve, ha megjelent, a publikáció. 

5. Kotta- és zenei témájú könyv kiadására                      

Altéma kódszáma: 1412

A pályázat témája: kotta, illetve zenei témájú könyv kiadása

A pályázat célja a magyar zeneszerzés és zenetudomány jelentős, új eredményeinek közzététele, a zenei ismeretterjesztés elősegítése, a nemzetközi zeneirodalom legfontosabb alkotásainak hazai publikációja.

A pályázat megvalósításának ideje: 2008. augusztus 1.–2009. november 30. 

A pályázók köre: könyv- és kottakiadó (csak magyarországi önálló jogi személy)
                             
A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 7 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

 • szerzői, fordítói, szerkesztői és tervező-képszerkesztői honorárium
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • jogdíjak,
 • kiadói – rezsi nélküli – költség (a nyomdai előkészítés és sokszorosítás teljes költsége, és/vagy a kottagrafikát, illetve a szedést, tördelést magába foglaló – levilágítás, montírozás, nyomás – technikai költség)

A kollégiumtól igényelt támogatás a költségek legfeljebb 80%-a lehet; kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • az alkotó(k), illetve a jogtulajdonos(ok) szándéknyilatkozata,
 • a kotta, illetve könyv kiadásának szakmai indoklása,
 • a hazai (és nemzetközi) piacon várható forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • a tervezett kiadás részletes költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a kiadvány szakmai/művészi jelentősége, újdonság-értéke; a zenei ismeretek bővítése, az ismeretterjesztés, valamint a pedagógia terén betöltött szerepe,
 • az alkotó szakmai hitelessége, hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai (és nemzetközi) forgalmazás várható lehetőségei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:  a megjelent publikáció mellékelésén túl a beszámolónak teljeskörűen ki kell terjedni a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási megfontolásaira.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. augusztus 21-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról rendelkező 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében, a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinkat arról is, hogy ugyancsak e törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Zenei Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

2008. július 21.

Frissítve: