A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázni csak a 2008. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A Zenei Kollégium pályázatot hirdet, pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1.  A belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1434

Pályázhatnak hangversenyrendező természetes és jogi személyek a következő programokra:

1.1. A 2008. május 1. és 2009. június 30. között megrendezendő egyedi hangversenyekre,   vagy hangversenysorozatokra

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Előnyt élveznek:

 • a hazai repertoár kiszélesítését célzó,
 • a XX. század magyar zeneszerzése Bartók utáni korszakának jelentős alkotásait és/vagy
 • kortárs magyar zeneműveket is tartalmazó programok,
 • fiatal alkotó– és előadóművészeket bemutató hangversenyek.

1.2. Koncertszerű rendezvényekre

 A pályázatok elbírálásának szempontjai:
Előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyek:

 • szerkesztési ötletekkel,
 • újszerű formai keretek kialakításával,
 • szakszerű moderálással, az ifjúság „megszólításával” segítik az értékes zene befogadását.

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető:

 • előadóművészi tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és-hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

Tervezett keretösszeg: 100 millió forint

2. Új komolyzenei műveknek a 2008/2009. évadban történő ősbemutatójára, vagy  magyarországi bemutatójára

Altéma kódszáma: 1439

Pályázhatnak hangversenyrendező természetes és jogi személyek, olyan hangversenyek támogatására, amelyek programjain új művek ősbemutatója, vagy magyarországi bemutatója szerepel.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a bemutatandó alkotás/ok szakmai jelentősége,
 • a művek esetleges előzetes lektori, szakmai véleményezése,  
 • a bemutatás várható garanciái.

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető:

 • előadóművészi tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és-hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

Tervezett keretösszeg: 5 millió forint

3. A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészeknek a 2008/2009. évadban történő meghívására magyarországi komolyzenei hangversenyekre

Altéma kódszáma: 1424

Pályázhatnak hangversenyrendező természetes és jogi személyek.

Pályázni lehet egyedi hangversenyekre és tematikus/bérleti hangversenysorozatokra.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a meghívandó művészek nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a művészek hazai fellépésének szakmai jelentősége
 • a várható szakmai és/vagy közönségérdeklődés mértéke.

 
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor, vagy
 • műsorsorozat tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést,
 • a vendégművész(ek) szándéknyilatkozatát.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

Támogatás igényelhető:

 • előadóművészi tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és-hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

Tervezett keretösszeg: 8 millió forint

4. A magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek 2009. június 30-ig megrendezésre kerülő fontos nemzetközi konferenciákon való részvételére

Altéma kódszáma: 1403

Pályázhatnak: természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a megpályázott konferencia szakmai értéke és nemzetközi jelentősége,
 • a pályázók eddigi munkásságának rangja, elismertsége
 • a konferencia aktualitása, várható hatása a hazai zenetudományra

Támogatás igényelhető:

 • részvételi díjra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre.

A megpályázható legmagasabb összeg:

 • Európán belüli zenei konferencia esetén maximum 100 000 Ft,  
 • Európán kívüli  zenei konferencia esetén  150 000 Ft.

Előnyt élvez az a pályázó, aki a rendező szervezetnek vezetőségi tagja vagy jelöltje, továbbá akinek az előadását a konferencia vezetősége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik.

Tervezett keretösszeg: 2,5 millió forint

5. Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek 2009. június 30-ig külföldi zenei versenyeken való részvételére

Altéma kódszáma: 1423

Pályázhatnak: természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek.

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a verseny nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása,
 • a pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikerei,

           
A pályázathoz csatolni kell:

 • A rendező szerv írásos visszaigazolását.

Támogatás igényelhető:

 • utazási költségre,
 • a verseny nevezési díjára. 

Tervezett keretösszeg: 3 millió forint

6. 2009. június 30-ig megvalósuló mesterkurzusok megrendezésére, jelentős külföldi és/vagy hazai előadók meghívásával

Altéma kódszáma: 1404

Pályázhatnak: olyan jogi személyek, akiknek, vagy amelyeknek ez a tevékenységi körébe tartozik.

Pályázni lehet egyedi, vagy időben széthúzódó ciklusszerű mesterkurzusokra.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a kurzust vezető művész/ek rangja, nemzetközi elismertsége,
 • a kurzus szakmai célja, várható hatása a résztvevők szakmai fejlődésére,
 • a kurzus iránt várható szakmai érdeklődés mértéke, a résztvevők tervezett száma.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott előadó(k) rövid szakmai bemutatását,
 • a kurzus célját, helyszínét,
 • a lebonyolítás formáját (esetleges nevezési díját),
 • a résztvevők körét és várható létszámát.

Támogatás igényelhető:

 • előadóművészek, vagy előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • terembérletre,
 • audiovizuális technikai eszközök bérleti díjára,
 • oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlás).
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomdai előállítású vagy elektronikus anyagok).

Tervezett keretösszeg: 12 millió forint

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

A pályázat 2008. március 10-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Zenei Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!